Back to top

#Hakaret

#Hakaret

İfade özgürlüğü mutlak bir hak değildir. Diğerlerinin yanı sıra başkalarının itibarını korumak amacıyla sınırlandırılabilir. Hakaret ve iftira yasalarının temeli budur. 

Ancak birçok ülkede hakaret yasaları insan hakları savunucularını ve gazetecileri susturmak için kullanılıyor.Örneğin insan hakları ihlallerinden sorumlu olanları işaret eden açıklamalar veya haberlerle bağlantılı olarak bu kanunlar devreye sokulabiliyor.

Uluslararası ve bölgesel insan hakları organları ısrarla kişinin itibarını korunması için medeni kanunun yeterli olduğunu teyit eder. Bir başka deyişle, hakaret cezai bir suç olmamalıdır ve hakaret için hapis cezası verilmemelidir. Buna rağmen dünya çapında birçok ülkede hakaret bir ceza gerektiren bir suç olmaya devam ediyor.

Dikkate alınması gereken bir diğer nokta da, bir ifadenin hakaret sayılabilme eşiğinin hükümet yetkilileri dahil olmak üzere, topluma mal olmuş kişiler için çok daha yüksek olmasıdır. Yani, insan hakları savunucularının, gazetecilerin ve diğer herkesin dile getirdiği keskin eleştiriler hakaret olarak değerlendirilmemelidir.

Hakaret Vakalar