Back to top

BM Özel Raportörü

BM Özel Raportörü

İnsan Hakları Konseyi'nin Özel Prosedürleri, tematik veya ülkeye özgü bir bakış açısıyla insan haklarına ilişkin rapor ve tavsiye verme yetkisine sahip bağımsız insan hakları uzmanlarıdır. Özel Prosedürler sistemi, Birleşmiş Milletler insan hakları mekanizmasının merkezi bir unsurudur ve sivil, kültürel, ekonomik, politik ve sosyal tüm insan haklarını kapsar.

Özel Raportörün BM İnsan Hakları Konseyi ve İnsan Hakları Komisyonu'na raporlarına erişmek için buraya tıklayın.

Mary Lawlor: İnsan hakları savunucularının durumuna ilişkin BM Özel Raportörü

Mart 2020'de İnsan Hakları Konseyi Başkanı, Bayan Mary Lawlor'u insan hakları savunucularının durumuna ilişkin BM Özel Raportörü olarak atadı.

Bayan Lawlor'u atandığı görev için tebrik eden Tánaiste (İrlanda Hükümeti Başkan Yardımcısı) ve Dışişleri Bakanı Simon Coveney şunları söyledi: “Mary, hem İrlanda'da hem de yurtdışında 40 yılı aşkın bir süredir insan hakları için yorulmak bilmeyen bir savunucudur.

        “Bu atama, çalışmalarının ve kurmuş olduğu örgütün dünya çapında risk altındaki insan hakları savunucularını destekleyen -Front Line Defenders- tanınmasını hak ediyor.”

 

Front Line Defenders & BM Özel Raportörü 

Front Line Defenders, Özel Raportör'e görevinde destek olmak amacıyla Özel Raportör'ün Cenevre'deki ofisinde görevlendirmek üzere altı aylık sürelerle Frank Jennings Bursiyerleri atar.

Front Line Defenders Özel Raportör'e acil durum başvuruları iletir; vakalar hakkında ve Raportör adına yürütülecek araştırma misyonlarının ön hazırlığı sırasında Raportör'ün ofisiyle istişarelerde bulunur.