Back to top

BM Özel Raportörü

BM Özel Raportörü

İnsan Hakları Konseyi'nin Özel Usulleri, belli bir tema veya ülke hakkında insan haklarıyla ilgili raporlama ve tavsiyelerde bulunmakla görevli bağımsız insan hakları uzmanlarıdır. Özel Usuller sistemi Birleşmiş Milletler insan hakları mekanizmasının ana unsurudur ve medeni, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal olmak üzere tüm hakları kapsar. 

Michel Forst: insan hakları savunucularının durumuna ilişkin BM Özel Raportörü

İnsan Hakları Konseyi Başkanı Haziran 2014'te Sayın Michel Forst'u insan hakları savunucularının durumuna ilişkin BM Özel Raportörü olarak görevlendirdi.

Michel Forst speaking at 2015 Dublin Platform

"Özel Raportör kendisine tevdi edilen koruma görevinin kapsamını... insan hakları savunucularının haklarının korunmasına yardım etmek için mümkün olduğu kadar genişletmek niyetindedir."
- Michel Forst, İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan rapordan, 2014

Front Line Defenders ve BM Özel Raportörü

Front Line Defenders, Özel Raportör'e görevinde destek olmak amacıyla Özel Raportör'ün Cenevre'deki ofisinde görevlendirmek üzere altı aylık sürelerle Frank Jennings Stajyerleri atar.

Front Line Defenders Özel Raportör'e acil durum başvuruları iletir; vakalar hakkında ve Raportör adına yürütülecek araştırma misyonlarının ön hazırlığı sırasında Raportör'ün ofisiyle istişarelerde bulunur. 

Michel Forst talking to HRDs at 2015 Dublin Platform

 

 

 

un_special_rapporteur_on_human_rights_defenders_michel_forst

UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders Michel Forst