Back to top

AB Mekanizması: ProtectDefenders.eu

AB Mekanizması: ProtectDefenders.eu

protectdefenders logo

ProtectDefenders.eu dünyanın neresinde olursa olsun, yüksek risk altında olan ve en zor koşullarla karşı karşıya bulunan insan hakları savunucularının korunması için kurulmuş bir Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları mekanizmasıdır. Front Line Defenders 12 uluslararası ve bölgesel STK'nın oluşturduğu ve bu mekanizmanın hayata geçirilmesi için açılan ihaleyi kazanan konsorsiyumun baş ortağı ve yönetim kurulu üyesidir. 

ProtectDefenders.eu risk altındaki insan hakları savunucularına aşağıdaki konuları da içeren pratik destek sunacak:

ProtectDefenders.eu'nun üç yıllık bütçesi 15.000.000 Avro'dur ve uygulamayı koordine etmesi için Brüksel'de bağımsız bir sekretarya kurulmuştur.

Front Line Defenders ağırlıklı olarak Hibeler, Eğitim, Dinlenme ve Mola Verme Programı ve 7/24 Acil Durum Telefon Hattı desteği sağlama konusunda katkı sağlayacak.

 

Konsorsiyum üyeleri:

FLD LogoRSF LogoOMCT Logo

FIDH LogoUAF LogoEMHRF Logo

Forum-Asia LogoEHAHRDP LogoPBI Logo

PI LogoILGA LogoECSRNET Logo