Back to top

Araştırma ve Savunuculuk

Araştırma ve Savunuculuk

Bölgesel Koruma Koordinatörleri yıl boyunca saha araştırması yürütürler; risk altındaki insan hakları savunucularını ziyaret eder, görüşmeler yapar, fon alan kişilerle ve Front Line Defenders'ın adlarına savunuculuk çalışması yürüttüğü İHSlerle görüşüp son durumlarına ilişkin bilgi almanın yanı sıra onlar için risk oluşturan ortamdaki değişiklikleri değerlendirirler.

Araştırma

Saha çalışmaları Front Line Defenders'a İHSlerle doğrudan iletişim kurma ve çalıştıkları ortamı inceleme ve en çok risk altında olanları tespit etme olanağı sağlar. Front Line Defenders bünyesinde, Amerika ülkeleri, Avrupa ve Orta Asya; Afrika; Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve Asya olmak üzere her bölge için bir Koruma Koordinatörü vardır ve Dublin'deki ofiste bir destek ekibi bulunur.

Meeting wtih Moroccan HRDs
Front Line Defenders Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koruma Koordinatörü Faslı İHS ile görüşüyor, 2015

Saha çalışmalarında elde edilen bilgiler, öngörüler ve deneyimler kuruluşun - güvenlik eğitimlerinden dijital güvenlik eğitimleri ve danışmanlığından, güvenlik fonlarında kadar- tüm çalışmalarına aktarılır. Saha çalışmaları İHS'ler arası ağın ve birbirleriyle bağlantılarının artmasını sağlar ve güvenlik ve emniyet stratejileri ile en iyi uygulamalar üzerinde daha yoğun tartışma ve görüş alışverişinde bulunulmasını kolaylaştırır. Bu saha görevlerinin ardından çeşitli belgeler hazırlanır: Koruma Koordinatörlerince kaleme alınan brifing notları; Evrensel Periyodik Gözden Geçirme'ye rapor sunumu, başka insan hakları kuruluşlarıyle birlikte yapılan ortak açıklamalar ve raporlar ile savunuculuk ve kampanya yapmak amacıyla hazırlanan multimedya raporlar bu çalışmalar arasında yer alır.

Savunuculuk

Front Line Defenders, İHS bireyler adına tek tek hükümetlerle, bölgesel ve uluslararası hükümetlerarası kurumlarla görüşerek haklarını savunur. Acil Eylem Çağrıları ve Brüksel'deki AB Ofisimizin elindeki vaka dosyaları dışında, Front Line Defenders düzenli olarak, ülke ziyaretleri sırasında hükümetin ilgili bakanlarıyla görüşür; Dublin, Londra, Brüksel ve Cenevre'deki diplomatik temsiciliklerle toplantılar düzenler ve Irlanda Dışişleri Bakanlığı'na ve risk altındaki İHS'leri desteklemek için adım atmaya istekli diğer hükümetlere düzenli bilgilendirmelerde bulunur.

Front Line Defenders her bölgede ilgili hükümetleri tespit etmek ve onlara uluslararası arenada İHS konusunda daha güçlü bir tutum almaları ve bölgesel düzeyde de komşu ülkelerdeki İHS'leri etkin bir şekilde desteklemeleri için yardımcı olmak üzere bir girişim başlattı.

“İHS'lerin demokrasi ve hukukun üstünlüğü için oynadığı önemli rolün farkında olan ülkelerin uluslararası düzeyde güçlü bir ses çıkarmaları ve İHS'lerin korunmasının güçlendirilmesi için çalışmaları çok önemli."
- Mary Lawlor

 

David Ravelo Crespo Letter from Prison

During all these years of imprisonment, I not only resist the injustice which I'm going through, but also as the days, months and years go by, it brings inexorably  with it the time and  until it reaches oblivion . That's what I refuse, I refuse to be erased with the passage of time.

David Ravelo Crespo

peru_mining_human_rights_defenders

Mission Report: Peru - Mining & Human Rights Defenders