Back to top

#Yakalama / Gözaltı / Hapis

#Yakalama / Gözaltı / Hapis

Dünyanın tüm bölgelerinde insan hakları savunucularına karşı en yaygın kullanılan stratejilerden biri onları özgürlüklerinden mahrum bırakmaktır.Uluslararası insan hakları hukukuna göre bir gözaltı veya yakalama, üç durumda keyfi olarak nitelendirilir: hiçbir yasal dayanağı yoksa; diğerlerinin yanı sıra ifade, örgütlenme, toplanma gibi hakların tamamen meşru kullanılmasının sonucunda gerçekleşmişse ve adil yargılanma hakkını koruyan normların ağır ihlali durumunda.

Birçok durumda yakalamanın ardından  İHS'ler hakkında suç isnadında bulunulur ve yapılan yargılamada uzun hapis cezalarına çarptırılabilirler - bkz. Yargısal Taciz.

Şartlı tahliye de keyfi olarak reddedilebilmektedir.