Back to top

#Yakalama / Gözaltı / Hapis

#Yakalama / Gözaltı / Hapis

Dünyanın tüm bölgelerinde insan hakları savunucularına karşı en yaygın kullanılan stratejilerden biri onları özgürlüklerinden mahrum bırakmaktır.Uluslararası insan hakları hukukuna göre bir gözaltı veya yakalama, üç durumda keyfi olarak nitelendirilir: hiçbir yasal dayanağı yoksa; diğerlerinin yanı sıra ifade, örgütlenme, toplanma gibi hakların tamamen meşru kullanılmasının sonucunda gerçekleşmişse ve adil yargılanma hakkını koruyan normların ağır ihlali durumunda.

Birçok durumda yakalamanın ardından  İHS'ler hakkında suç isnadında bulunulur ve yapılan yargılamada uzun hapis cezalarına çarptırılabilirler - bkz. Yargısal Taciz.

Şartlı tahliye de keyfi olarak reddedilebilmektedir.

Yakalama / Gözaltı / Hapis Vakalar

Testimony by Anwar Al-Bunni at the 2015 Dublin Platform

As human rights defenders it is not the repression, imprisonment and torture that we have suffered that counts, but what we have seen and documented. The crimes against humanity, the war crimes committed and still being committed while the world looks on.