Back to top

#Medeni ve Siyasi Haklar

#Medeni ve Siyasi Haklar

Medeni ve siyasi haklar kişilerin özgürlüklerini hükümetler, toplumsal yapılanmalar ve özel kişilerce kısıtlanmaktan koruyan ve kişininayrımcılığa ve baskıya uğramadan toplumun ve devletin medeni ve siyasi yaşamına katılımını garanti altına alan haklar bütünüdür.

Medeni haklar, diğerlerinin yanı sıra, kişilerin fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü, hayatını ve güvenliğini güvence altına alınmasını ırk, toplumsal cinsiyet, uyrukluk, renk, cinsel yönelim, etnik köken, din veya engellilik sebebiyle ayrımcılığa uğramamasını ve mahremiyet, vicdan ve kanaat, ifade ve konuşma, din, basın, örgütlenme ve seyahat özgürlüklerini kapsar.

Siyasi haklar arasında sanığın adil yargılanma hakkı, hukuk kurallarına uygunluk, tazminat veya hukuki giderim talep etme hakkı gibi hukukta doğal adaleti (usulde adillik) ile örgütlenme, toplanma özgürlüğü, dilekçe hakkı, meşru müdafaa hakkı ve oy verme hakkı gibi sivil topluma ve siyasete katılım hakları bulunur.

BM Genel Kurulu'nun, 16 Aralık 1966 tarihli 2200A (XXI) No.'lu kararla kabul ettiği Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 23 Mart 1976'da yürürlüğe girdi.