Back to top

Biz Kimiz

Front Line Defenders'in Öyküsü

Front Line Defenders 2001 yılında, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin koruma altına aldığı hakların bazıları ya da tamamı için şiddet kullanmadan çalışan risk altındaki insan hakları savunucularını (İHS) korumak amacıyla Dublin'de kuruldu. Front Line Defenders İHS'lerce tespit edilen koruma ihtiyaçları üzerine çalışır.

Front Line Defenders'in merkez ofisi Dublin'dedir ve Brüksel'de bir AB Ofisi bulunur. Ayrıca Amerika kıtasında, Asya'da, Afrika ve Orta Doğu'da bölgesel saha çalışanları vardır. 
 

Front Line Defenders risk altındaki insan hakları savunucularına aşağıdaki yollarla hızlı ve pratik destek sunar:

  • risk altındaki insan hakları savunucuları adına, ani ve yakın tehlike altındakilere acil desteği de içeren uluslararası savunuculuk çalışmaları;
  • insan hakları savunucularının pratik güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere hibeler;
  • dijital güvenlik dahil güvenlik ve koruma ile ilgili eğitimler ve kaynaklar;
  • aşırı stres sorunu yaşayan insan hakları savunucuları için dinlenme, ara verme ve benzeri olanaklar;
  • insan hakları savunucularının birbirleriyle ağ oluşturmaları ve fikir alışverişinde bulunmaları için iki yılda bir yapılan Dublin Platformu gibi etkinlikler;
  • her yıl verilen Front Line Defenders Risk Altındaki İnsan Hakları Savunucuları Ödülü;
  • insan hakları savunucuları için Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde 24 saat hizmet veren acil durum telefon hattı.

Acil bir durum söz konusu olduğunda Front Line Defenders insan hakları savunucularının geçici olarak farklı bir yere yerleşmesine yardımcı olabilmektedir.

Front Line Defenders insan hakları savunucularının korunması için daha güçlü uluslararası ve bölgesel tedbirlerin hayata geçmesini İnsan Hakları Savunucularının Durumuna İlişkin BM Özel Raportörü'nün çalışmalarını destekleyerek savunur ve teşvik eder. Özel Raportör ofisine ayrıca Frank Jennings Staj Programı ile de destek verilir. Front Line Defenders BM İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi'ne saygı gösterilmesi için de çalışır.

Front Line Defenders Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde Özel Danışmanlık Statüsüne sahiptir.

Front Line Defenders'in Avrupa Konseyi ile ortaklık statüsü vardır.

Front Line Defenders, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu'nda gözlemci statüsüne sahiptir ve Afrika İnsan ve Halkların Komisyonu İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü'nün çalışmalarına, yıllık bazda stajyer görevlendirerek destek olur. 

Front Line Defenders İrlanda'da CHY 14029 Yardım Derneği Numarasıyla, "Front Line, The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders" adı altında resmi kayıtlı bir yardım derneğidir.

Front Line Defenders 2007 yılında "tüm dünyada insan hakları savunucularının karşı karşıya kaldığı yalnızlaştırılmaya karşı yürüttüğü etkin mücadelesi, İHS'lere sağladığı destek ile koruma ve kalkınma için gerekli bir şart olan uluslararası insan hakları eylem planının hayata geçmesine yönelik sürdürdükleri savunuculuk için" King Baudouin Uluslararası Kalkınma Ödülü'ne layık görüldü.

Front Line Defenders, dünya çapında yüksek risk altındaki ve çok zor koşullarda bulunan insan hakları savunucularını korumak için kurulan, Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları mekanizması olan ProtectDefenders.eu'nun baş ortağıdır. 12 uluslararası ve bölgesel insan hakları kuruluşunun oluşturduğu bu konsorsiyum Avrupa İnsan Hakları Mekanizmasını kolektif olarak uygulamaya koymak üzere çalışır. 

Front Line Defenders Lifeline Embattled CSO Assistance Fund (Lifeline Zor Durumdaki STKlara Yardım Fonu) ortaklığında insan hakları savunucularına acil Güvenlik Hibesi desteği sağlar.

Front Line Defenders ayrıca Uluslararası Kadın İnsan Hakları Savunucuları Koalisyonu, ESCRNet - Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Ağı ve Uluslararası İnsan Hakları Fon Verenler Grubu üyesidir.

Front Line Defenders çalışmaları sebebiyle hayatları veya meslekleri tehdit altında olan gazeteci ve medya çalışanlarına doğrudan destek sağlayan 18 uluslararası kuruluşun oluşturduğu Tehlike Altındaki Gazeteciler (JID) Ağı'na üyedir. Her kuruluşun kendi çalışma alanı ve acil durum desteği vermek için kendi kriterleri vardır; Ağ ortak bir savunuculuk çalışması yürütmez. JID Ağı 2006 yılında, ifade özgürlüğü alanında çalışan üye kuruluşların daha kolay bilgi paylaşımında bulunması, ortak girişimleri koordine etmesi ve tekrarlardan kaçınılması için kuruldu.

Front Line Defenders Mütevelli Heyeti 28 Haziran 2013 tarihinde Dochas Kurumsal Yönetişim İlkeleri'ne resmen taraf olmaya karar verdi ve Dóchas - İrlanda Hükümet Dışı Kalkınma Kuruluşları Derneği'nin Ortak Üyesi oldu. Front Line Defenders görseller ve mesajlar hakkında davranış kurallarını imzalayarak kabul etti. Lütfen bu konudaki geri bildirimlerinizi code@frontlinedefenders.org adresine gönderin.

Mütevelli Heyeti, Heyet üyelerinin rol ve sorumluluklarının yanı sıra bir Denetim Komitesi kurulmasını da düzenleyen Mütevelliler Elkitabı'nı kabul etmiştir. Front Line Defenders daha önce de dışarıdan denetim, finansal şeffaflık, çıkar çatışması ve gizlilikle ilgili politikalar ve standartları kabul etmişti. Elkitabı, Mütevelli Heyeti ile İcra Direktörü aracılığıyla çalışanlar arasındaki sorumluluk paylaşımını da detaylı olarak düzenler. İcra Direktörü, oy hakkı olmayan re'sen Mütevelli olmayı kabul etmiş ve bu Heyet tarafından onaylanmıştır. Mütevelli Heyeti an itibariyle Front Line Defenders'in Dochas İlkeleri'yle tam uyumlu olduğunu görüşündedir. Front Line Defenders Dochas'a 2013 yılında Ortak Üye olmuştur.

Front Line Defenders websitesinin gizlilik politikasını incelemek için buraya tıklayın.