Back to top

#Haklar

İnsan Hakları

Front Line Defenders İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin yanı sıra, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel haklar Sözleşmesi'nce koruma altına alınan hakların korunması ve savunulması için çalışan herkesi insan hakları savunucusu olarak kabul eder.

İHS'lerin çalıştığı konular/haklardan bazıları:

#Çocuk Hakları

#Medeni ve Siyasi Haklar

#Yolsuzluk

#Siber-Aktivizm

#Engelli Hakları

#Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar

#Seçimler / İyi Yönetişim

#Çevre Hakları

#Örgütlenme Özgürlüğü

#İfade Özgürlüğü

#Din Özgürlüğü

#Toplumsal Cinsiyet/Kadın Hakları

#Cezasızlık /Adalet

#Yerli Hakları

#Gazetecilik

#İşçi Hakları

#Toprak Hakları

#LGBT+ Hakları

#Azınlık Hakları

#Protesto Gösterisi / Toplantı

#Kendi Kaderini Tayin Hakkı