Back to top

#Emek Hakları

#Emek Hakları

Emek hakları işçiler ve işverenleri arasındaki emek ilişkileriyle ilgili bir haklar grubudur. Bu haklar genellikle işçilerin maaşlarının, primlerinin, güvencelerin ve güvenli çalışma koşullarının müzakere edilmesinde öne çıkar. Bu hakların en önemlilerinden biri sendika kurma hakkıdır. Sendikalar, üyelerinin maaşlarının artırılması ve çalışma koşullarındaki diğer değişiklikler için toplu sözleşme ve grev gibi haklaırnı kullanırlar.