Back to top

#Yargısal Taciz

#Yargısal Taciz

İnsan hakları savunucularını korkutmak ve susturmak için en yaygın kullanılan taktiklerden biri yargı sisteminin kullanılmasıdır. Yargısal taciz yöntemleri arasında kovuşturma başlatmak, hukuk davası ya da idari işlem başlatmak sayılabilir. İHS'lere yöneltilen suçlamalar gösteri yürüyüşleri yasası, dernekler kanunu ya da kamu düzenine ilişkin kanunları ihlalden uydurma terör suçları, hükümeti devirme veya devletin güvenliğine ilişkin suçlara kadar çeşitlilik gösterebiliyor. Birçok İHS çok uzun süreli hapis cezalarına çarptırılıyorlar ve aslında bu bir yanıyla da genel olarak insan hakları topluluğuna da gözdağı vermeyi amaçlıyor. İHS'lerin nihayetinde beraat ettiği davalarda bile, bu yargısal tacizle insan hakları savunucularının insan hakları çalışmalarına harcayacağı zaman, enerji ve kaynaklar boşa harcanmış oluyor.