Back to top

Vizyon, Misyon ve Temel Değerler

VİZYON

İnsan hakları savunucuları, insan haklarını savunmada ve ilerletmede ve toplumda olumlu bir değişim yaratmada temel aktörler olarak tanınır ve desteklenir.

MİSYON

Front Line Defenders’ın misyonu, insan hakları çalışmaları nedeniyle risk altında olan insan hakları savunucularını korumak ve desteklemektir.

DEĞERLERİMİZ

Kapsayıcılık: İHS'lerin önceliği ve merkeziyetine odaklanıyoruz, İHS’lerin tüm çeşitliliklerine  derin saygı ve empati göstererek kapsayıcı olmaya  çalışıyoruz.

Çeviklik: İnsan hakları savunucuları tarafından ifade edilen ihtiyaçları hızlı, esnek ve alakalı bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.

Dayanışma: Dayanışmanın önemine inanıyoruz. İHS'lerin en fazla risk altında olduğu durumlarda ikararlı ve aralıksız olarak eylemlerimizle anlamlı bir şekilde varlık göstermeyi taahhüt ediyoruz.

Dürüstlük: Her zaman bağımsızlık ve dürüstlükle hareket ederek, özverili, profesyonel olarak ve hesap verebilir şekilde çalışırız.