Back to top

Vizyon, Misyon ve Temel Değerler

VİZYON

İnsan hakları savunucuları yerel ve ulusal düzeyde insan hakları mücadelesinin önemli aktörleri olarak kabul görülür ve meşru çalışmalarını özgürce ve güvenlik içinde yürütürler. 

MİSYON

Front Line Defenders'in misyonu, barışçıl ve meşru çalışmaları yüzünden hayatları ve sağlıkları risk altında olan insan hakları savunucularını korumak, savunmak ve onlarla ve onlar için harekete geçmektir.

TEMEL DEĞERLER

İnsan hakları savunucularına koruma ve destek sağlarken Front Line Defenders ve çalışanları aşağıdaki değerlere bağlı kalmayı taahhüt eder:

  • savunucuların öncelikli ve merkezi olmasına dikkat etmek;
  • savunucular için derin bir saygı ve empati göstermek;
  • savunucuların dile getirdiği ihtiyaçları hızla, esneklikle ve aralıksızca karşılamak;
  • somut etki yaratmak;
  • bağımsız, tarafsız ve doğrulukla hareket etmek;
  • adanmış, profesyonel ve hesap verebilir şekilde çalışmak;
  • şeffaf ve açık olmak; ve
  • katılımcı ve işbirliğine açık ilişkiler geliştirimek.