Back to top

Front Line Defenders Vizyon, Misyon ve Temel Değerleri

Vizyonumuz:

İnsan hakları savunucuları, insan haklarının savunulması ve geliştirilmesinde ve toplumda olumlu bir değişim yaratılmasında temel aktörler olarak tanınır ve desteklenir.

Misyonumuz:

Front Line Defenders'ın misyonu, insan hakları çalışmaları nedeniyle risk altında olan insan hakları savunucularını korumak ve desteklemektir.

Temel Değerlerimiz:

Odaklı: Karmaşık bir küresel bağlamda, kuruluş olarak gücümüz temel görev alanımız olan risk altındaki insan hakları savunucularının korunmasını çalışmalarımızın merkezinde tutmaya devam etmektir. Kuruluşumuz insan hakları savunucularını merkeze alan ve önceleyen; gereken desteği hızlı, çevik ve esneklikle sağlayan bir anlayış üstüne inşa edilmiştir. İnsan hakları savunucuları tarafından dile getirilen ihtiyaçları karşılamaya odaklanmaya devam edeceğiz.

Saygılı: Çalışmalarımız insan hakları savunucularına ve onların çalışmalarına, cesaretlerine ve bilgilerine duyulan derin saygı üzerine kuruludur. Yerel sivil toplumun kendi alanlarındaki öncü rolüne saygı duyuyoruz. İnsan hakları savunucularına etkin koruma desteği sağlamanın temelinde İHS’lerin özgün koşullarını anlamak ve onları empatiyle dinlemek olduğunun bilincindeyiz. İnsan hakları savunucularının desteklenmesindeki rolümüzü alçakgönüllükle yürütümeye özen gösteriyoruz.

Kararlı: En zorlu koşullarla ve en ciddi risklerle karşı karşıya kalan insan hakları savunucularının yanında olmaya ve onlara en etkin desteği sağlamanın yollarını bulmaya, yani yaratıcı çözümler keşfetmeye, yenilikçi olmaya ve karar verme süreçlerinde cesur davranmaya devam edeceğiz. Aralıksız dayanışmanın insan hakları savunucularına koruma desteği sağlanmasında temel bir unsur olduğunun farkında olarak gücü elinde tutanlardan hesap sorma kararlılığını göstermeye devam edeceğiz.