Back to top

Front Line Defenders

Front Line Defenders, COVID-19 krizine risk altındaki insan hakları savunucularına desteğin sağlanabilmesi için gerekli önlemleri alarak yanıt vermektedir. Bazı çalıştaylar ve diğer seyahat planları etkilenmiş olmakla birlikte, koruma hibe başvuruları normal şekilde alınacak ve işleme tabi tutulacak olup, vakalara yönelik savunuculuk çalışmaları mümkün olduğunca sürdürülecektir.

COVID-19 döneminde evi ofis olarak
kullanırken fiziksel, duygusal ve dijital koruma

Vakalar

 

 

    

Kılavuzu Okuyun                                                           Kılavuzu Okuyun