Back to top

Front Line Defenders

Front Line Defenders, COVID-19 krizine risk altındaki insan hakları savunucularına desteğin sağlanabilmesi için gerekli önlemleri alarak yanıt vermektedir. Bazı çalıştaylar ve diğer seyahat planları etkilenmiş olmakla birlikte, koruma hibe başvuruları normal şekilde alınacak ve işleme tabi tutulacak olup, vakalara yönelik savunuculuk çalışmaları mümkün olduğunca sürdürülecektir.

COVID-19 döneminde evi ofis olarak
kullanırken fiziksel, duygusal ve dijital koruma

Vakalar

Dispatches 2019                     Global Analysis 2019

 

 

Global Analysis 2019 details the physical assaults, defamation campaigns, digital security threats, judicial harassment, and gendered attacks faced by HRDs and women human rights defenders (WHRDs) around the world. As recent events from Hong Kong to Baghdad have demonstrated, HRDs are at the forefront of social change and face significant threats and risks for doing so – whether demanding civil and political freedoms or protecting the environment and combating climate change.

Global Analysis 2019

    

Kılavuzu Okuyun                                                           Kılavuzu Okuyun