"فرانت لاین دیفندرز بنیاد بین المللی برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر است. ما تلاش می کنیم که در کمک به حفاظت از مدافعان حقوق بشر در معرض خطر اقدامی سریع و مؤثر بعمل آوریم تا آنها بتوانند به عنوان عوامل کلیدی تغییرات اجتماعی به کارشان ادامه دهند."

Subscribe rss email
2015/12/24

گزارش جدید "مدافعان حقوق بشر و کسب و کار: در جستجوی زمینه های مشترک" نیاز حیاتی کسب و کارها برای کار کردن با، و نه بر علیه مدافعان حقوق بشر را نشان می دهد.

2015/12/24

ائتلاف بین المللی مدافعان حقوق زنان کتابچه منتشر شده جدید خود را معرفی میکند: "مستند سازی هویت جنسیتی: راهنمایی برای و درباره مدافعان حقوق زنان".

2015/12/4

فرانت لاین دیفندرز به همراه دیگر سازمان های غیر دولتی و مدافعان حقوق بشر، از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل درخواست میکند که از پیش نویس قطعنامه در مورد به رسمیت شناختن نقش مدافعان حقوق بشر و نیاز به حفاظت از آنها، حمایت کنند.

2015/11/22

شبکه حقوق بشر و دموکراسی (HRDN) کمپین یک ساله حمایت از مدافعان حقوق بشر را راه اندازی کرد.

2015/11/17

صحبت کردن برای هشتمین پلتفرم مدافعان حقوق بشر دوبلین یک افتخار و یک امتیاز است.

2015/11/3

21 اکتبر2015

به اشتراک گذاری اطلاعات حفاظت کردن از جانها: 119 مدافعان حقوق بشر در معرض خطر در هشتمین پلتفورم دوبلین فرانت لاین دیفندرز

كنيتا پلاسید مدافع حقوق دگرباشان جنسی در سنت لوسیا است. هر چند سه تن از همکاران او به قتل رسیده اند و دفتر کار...