"فرانت لاین دیفندرز بنیاد بین المللی برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر است. ما تلاش می کنیم که در کمک به حفاظت از مدافعان حقوق بشر در معرض خطر اقدامی سریع و مؤثر بعمل آوریم تا آنها بتوانند به عنوان عوامل کلیدی تغییرات اجتماعی به کارشان ادامه دهند."

Subscribe rss email
پنیک باتن - مدافعان حقوق بشر در معرض خطر
2015/07/28

گزارش توسعه این محصول در مورد چگونگی به کارگیری فن آوری موبایل برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر در معرض خطر فوری را در وبسایت پنیک باتن ببینید.

2015/07/22

حسین غریر، وبلاگ نویس و مدافع حقوق بشر سوریه و همکارش هانی زیتانی که از 16 فوریه 2012 در زندان بودند آزاد شدند.

2015/07/21

آقای وحید اصغری، مدافع حقوق بشر، از 8 ماه مه سال 2008 که توسط ماموران سپاه پاسداران در مسیر فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران ربوده شد تا کنون در "بازداشت موقت" به سر می برد.

2015/07/19

مدافع حقوق بشر، خانم نرگس محمدی در حالی که در زندان اوین بازداشت شده است با اتهامات جدیدی روبرو می شود.

2015/06/29

دولت پاکستان، سیاست جدید خود در قبال قوانین مربوط به سازمان های غیر دولتی را به طور علنی اعلام کرده است. این سیاست جدید، که سازمانها را ملزم به ثبت کردن سازمان و پذیرش محدودیت های ارضی می کند، می تواند فعالیت های مدافعان حقوق بشر و سازمانهای مردم نهاد فعال در این...

2015/06/17

دولت پاکستان در حال بررسی اعمال تغییراتی در قوانین موجود و روند جاری بررسی، اعمال قانون و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد بین المللی است.

2015/05/21

در 14 مه 2015 مدافع حقوق بشر آتنا دائمی توسط دادگاه انقلاب تهران به چهارده سال حبس محکوم شد. آتنا دائمی مدافع حقوق بشر و حقوق کودکان است. او از حقوق کودکان در کوبانی و غزه و حقوق زنان دفاع کرده و همچنین بر علیه مجازات اعدام فعالیت کرده است.

2015/05/13

در صبح روز 5 ماه مه 2015 مقامات وزارت اطلاعات ایران، مدافع حقوق بشر نرگس محمدی را در منزل وی بازداشت کردند. او در حال حاضر در زندان اوین زندانی است.

سبین محمود، بنیانگذار و مدیر T2F - عکس: وایت استار
2015/05/3

در 25 آوریل سال 2015، افراد مسلح ناشناس، مدافع حقوق بشر، سبین محمود را در مقابل محل موسسه هنری که وی در کراچی تاسیس کرده بود، به ضرب کشتند.

2015/04/30

در 22 آوریل سال 2015، دادگاه جرایم سنگین باکو مدافع حقوق بشر آقای انتقام علی اف را بر اساس اتهامات کاذب، به هفت سال و نیم زندان محکوم کرد.

2015/04/27

در 16 آوریل 2015 رسول جعفرف مدافع حقوق بشر، توسط دادگاه جرائم سنگین باکو به شش سال و نیم حبس محکوم شد. قاضی الدی اسماعیلف علاوه بر حکم زندان علیه این مدافع حقوق بشر، بر اساس اتهامات ساختگی وی را به پرداخت 350 منات (معادل 310 یورو) به عنوان...

2015/09/2

در 18 اوت 2015 حکم دادگاه محلی ناحیه Shajhantahurskij که مدافع حقوق بشر، آقای شخرت روستاموف را "فاقد صلاحیت روانی" شناخته بود به تایید دادگاه شهر تاشکند رسید. این مدافع حقوق بشر با خطر فوری فرستاده شدن اجباری به درمانگاه روانی مواجه است.