Back to top

برنامه راهبردی

فرانت لاین دیفندرز هر چهار سال، پس از مشاوره دقیق با مدافعان حقوق بشر، دیگر شرکای کلیدی و سازمان‌های فعالی که با مدافعان حقوق بشر کار می‌کنند، همچنین ارزیابی اثرات برنامه خود و منابع پشتیبانی، یک برنامه راهبردی ایجاد می‌کند.

هزاران سال پیش سان تسو مفهومی را بنیان نهاد که تا امروز در رساله‌های سرکوب گران باقی‌مانده است

 یکی را بکش و هزاران را بترسان.

فعالیت‌های فرانت لاین دیفندرز خلاف جهت این شعار است.

یکی را حفاظت کن و هزاران را توانمند ساز.

مدافعان حقوق بشر پیوسته کنشگران اصلی تغییر درون اجتماع بوده‌اند. آن‌ها درخطر هستند، زیرا زمانی که مبلغ عدالت اجتماعی و حقوق بشر برای همه هستند، دست بر منافع قدرتمندان می‌گذراند. سرکوب علیه آن‌ها میزانی بر تأثیرگذاری آنان است. محافظت از حقوق بشر و باز کردن فضا برای فعالیت جامعه مدنی، عنصری اساسی در هر برنامه کاربردی ست که به دنبال گسترش دولت صالح، صلح، توسعه و حقوق بشر است.

چالش‌های پیش رو

افزایش سرکوب بر روی مدافعان حقوق بشر، شامل کشتار، ناپدید شدن، حبس، بازداشت دلبخواهی و فراقانونی، شکنجه

یک رویکرد استراتژیک بسیاری از دولت‌های سرکوب گر برای افزایش محدودیت‌های حقوقی و قانونی (قوانین مربوط به ثبت، قوانین سازمان‌های غیردولتی) و کنترل کمک‌های مالی خارجی و ارتباطات بین‌المللی

تلاش‌های مستمر برای بدنام کردن، لکه‌دار کردن شخصیت، به حاشیه راندن و سلب مشروعیت مدافعان حقوق بشر

افزایش پیگردهای قانونی جعلی مدافعان حقوق بشر و یا اتهامات مدنی

افزایش حملات خشن بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدافعان

افزایش یافتن حملات از عاملان غیردولتی شامل گروه‌های مسلح، گروه‌های سیاسی مذهبی بنیادگرا، باندها و بنگاه‌های تجاری جنایتکار

افزایش یافتن تقاضاها و مطالبات مدافعان درخطر از فرانت لاین دیفندرز

دشواری حفظ تمرکز بر روی پرونده‌های درازمدت

تضعیف سازوکارهای سازمان ملل و دیگر سازوکارهای بین‌المللی، درنتیجه بلوک منطقه‌ای و یا فضای سیاسی غرب در برابر بقیه.

بحران اقتصادی و درنتیجه فضای سخت‌تر برای کمک مالی و سرمایه‌گذاری بیرونی

 

مدافعان حقوق بشر نکات زیر را به‌صورت خاص برجسته کردند:

اهمیت افزایش حضور میدانی فرانت لاین دیفندرز و همراهی حمایتی

نیاز به کارزارهای بیشتر

اهمیت پشتیبانی از مشروعیت و پدیداری برای مدافعان حقوق بشر

اهمیت در نظر گرفتن مسائل مربوط به استرس و فرسودگی شغلی و روحی، همچنین نیازهای خانواده‌های مدافعان حقوق بشر

نیاز به توسعه استراتژی‌های جایگزین برای نقل‌مکان در صورت امکان و یا پشتیبانی از فرایندهایی که کار ثابت و بازگشت به کار را تسهیل می‌کند

نیاز به تلاش‌های بیشتر برای ترویج اجرای قوی‌تر راه‌کارهای اتحادیه اروپا

نیاز به ظرفیت‌سازی برای مدافعان حقوق بشر

اهمیت تمرکز بر گروه‌های آسیب‌پذیر شامل دگرباشان جنسی، زنان مدافعحقوق بشر و مدافعانی که در مناطق روستایی کار می‌کنند

 

 

۱تأمین پشتیبانی مؤثر، عملی و سریع برای مدافعان حقوق بشر درخطر:

۱.۱ تأمین پاسخگویی ۲۴ ساعته مؤثر و منعطف که موجب حمایت از مدافعان حقوق بشر در شرایط خطر فوری می‌شود.

۱.۱.۱ نگهداری و توسعه تماس‌های پژوهشی با مدافعان حقوق بشر درخطر و دیگران.

۱.۱.۲ افزایش تمرکز بر گروه‌های آسیب‌پذیر شامل مدافعان حقوق بشر منزوی‌شده/ مدافعانی که در مناطق روستایی کار می‌کنند، مدافعان حقوق بومیان، دگرباشان جنسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، ESC right؛

۱.۱.۳ توسعه فعالیت بر روی نیازهای محافظتی خاص زنان مدافع حقوق بشر که در برنامه‌های مختلف ادغام‌شده‌اند.

۱.۱.۴ حفظ و توسعه یک سیستم پاسخگویی اضطراری ۲۴ ساعته؛

۱.۱.۵ تأمین اطلاعات معتبر در مورد مدافعان درخطر شامل معرفی و آشنا سازی، گزارش‌ها موضوعی یا کشوری، ارائه‌های بررسی‌های جهانی دوره‌ای UPR و گزارش‌های سالانه

۱.۱.۶ حفظ ظرفیت نقل‌مکان اضطراری (شامل ویزاهای بشردوستانه)

۱.۲ تأمین پشتیبانی عملی که به تقویت ظرفیت‌های مدافعان حقوق بشر برای مدیریت امنیت و سلامت می‌انجامد.

۱.۲.۱ نگهداری و عمیق‌تر کردن برنامه‌های مدیریت امنیت/ کارآموزی سازمانی با تمرکز بیشتر بر پیگیری و پشتیبانی با اجرائی کردن، به اشتراک‌گذاری منابع و بهترین روش عملکرد و حفظ بدنه‌ای از متخصصان/ مربیان

۱.۲.۲ نگهداری و عمیق‌تر کردن برنامه‌های امنیت دیجیتال شامل امنیت در جعبه، با تمرکز بیشتر روی پشتیبانی عملی، پیگیری و اجرای ابزار و طرح‌های امن و حفظ بدنه‌ای از متخصصان/مربیان، شامل گروهی از مشاوران امنیت دیجیتال مستقر در منطقه

۱.۲.۳ ایجاد منابع و آگاهی سازی در مورد سلامت و فن‌های مدیریت استرس برای فعالان حقوق بشر و خانواده‌هایشان

۱.۲.۴ تأمین کمک‌های مالی برای امنیت و محافظت، شامل اقدامات امنیتی عملی، تغیر محل سریع، هزینه‌های درمانی و حقوقی، نظارت بر روند دادگاه، مدیریت سلامت/استرس و انجام سنجش‌های انتخابی عمیق از این اقدامات برای افزایش و بهبود اشتراک گزاری بهترین روش عملکرد 

۱.۲.۵ ایجاد کمک‌های مالی و فرصت‌های استراحت و فرجه که مدافعان حقوق بشر را قادر می‌سازد تا از فرسودگی شغلی و روحی جلوگیری کنند، ظرفیت‌سازی کنند و به محافظت از مدافعان حقوق بشر از طریق مراودات درونی کمک کنند. 

۱.۲.۶ حفظ ارتباطات منظم با مدافعان حقوق بشر به زبان‌های مختلف.

۲. بالا بردن پدیداری مدافعان حقوق بشر و سازمان‌ها و کارهای قانونی و برحقی که انجام می‌دهند.

۲.۱ تولید محتوای متمرکز بر مدافعان حقوق بشر برای انتشار در رسانه‌های سنتی و رسانه‌های اجتماعی در زبان‌های مرتبط (شامل محتواهای تولیدشده توسط خود مدافعان) و ترویج مواد تولیدی ما از طریق وب‌سایت، کانال یوتیوب، شبکه‌های اجتماعی و غیره برای پدیداری بیشتر مدافعان حقوق بشر (شامل ویدیو پروفایل، فیلم‌های کوتاه مستند، اینفوگرافیک ها، پادکست‌ها، رسانه‌های آمیخته، مقالات و غیره)

۲.۲ ترویج پوشش رسانه‌ای برای مدافعان حقوق بشر و نقش آن‌ها به‌عنوان کنشگران کلیدی تغییر و فعالیت‌های فرانت لاین دیفندرز برای محافظت از آن‌ها در ایرلند و کشورهای خودشان؛

۲.۳ حفظ و برقراری نشست برلین به‌عنوان فرصتی برای اشتراک‌گذاری، تبادل، استراحت و فرجه، همبستگی و شبکه‌سازی بین مدافعان حقوق بشر درخطر

۲.۴ حفظ و توسعه جایزه فرانت لاین دیفندرز برای مدافعان حقوق بشر درخطر، با تمرکز بر روی افزایش تأثیر رسانه در کشورهای مدافعان حقوق بشری که به لیست نهایی راه‌یافته‌اند

۲.۵ توسعه راهبردهایی برای پرونده‌های درازمدت مدافعان حقوق بشر در زندان، از طریق شراکت با پاسخگویان/ مأموران مشهور و بلندپایه

۲.۶ به رسمیت شناختن همه مدافعان حقوق بشری که فرانت لاینز دیفندرز با آن‌ها کار می‌کند ازجمله از طریق صفحه‌های شخصی بر روی وب‌سایت و یافتن راه‌هایی که به‌وسیله آن‌ها می‌توان تولید محتوا کرد و همچنین از طریق مدافعان حقوق بشر در اخبار» 

۲.۷ شناسایی و توسعه فرصت‌ها برای شراکت با سازمان‌های رسانه‌ای بین‌المللی

۲.۸ حفظ و توسعه کارت‌های شناسایی فرانت لاین دیفندرز

۲.۹ ایجاد برنامه از طرف مدافعان حقوق بشری که کشته‌شده‌اند (با همکاری دیگر سازمان‌های غیردولتی) و فراهم آوردن مراسم ترحیم (آنلاین و حضوری) که نشان می‌دهد آن‌ها که هستند و چه‌کارهایی برای به پیشگاه عدالت سپردن بانیان مرگ آن‌ها انجام‌شده است.

۳. تقویت ملی و بین‌المللی محافظت از مدافعان حقوق بشر درخطر

۳.۱ پشتیبانی از تقویت سازوکارهای ملی و بین‌المللی برای محافظت از مدافعان حقوق بشر

۳.۱.۱ ترویج پدیداری و اجرائی کردن بیانیه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر ازجمله از طریق یک نسخه چند-زبانه کاربر-پسند و ادغام با دفاع و پشتیبانی، آموزش و انتشارات (کاوش پتانسیل‌ها برای تقویت سازوکارهای بین‌المللی) 

۳.۱.۲ پشتیبانی از تقویت و پدیداری نقش گزارشگر ویژه سازمان ملل بر مدافعان حقوق بشر ازجمله از طریق کارآموزی و نشست برلین

۳.۱.۳ ترویج و تقویت دسترسی مدافعان حقوق بشر به سازوکارهای سازمان ملل با تمرکزی خاص بر بررسی جهانی دوره‌ای و مراسم جنبی

۳.۱.۴ ترویج سازوکارهای منطقه‌ای تقویت‌شده کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم، کمیسیون حقوق بشر بین-امریکایی، کلیسای انگلیس، سازمان امنیت و همکاری اروپا (ACHPR, IACHR, CofE, OSCE). برای محافظت از مدافعان حقوق بشر ولابی گری برای تأثیر /اجرائی کردن، ازجمله از طریق کارآموزی‌های کمیسیون آفریقایی حقوق بشر؛ و پیگیری پیشنهاد‌ها سازمان امنیت و همکاری اروپا/ دفتر مؤسسات دموکراتیک و حقوق بشر

۳.۱.۵ ترویج و تبلیغ اجرائی کردن قوی‌تر راهبردهای اتحادیه اروپا در مورد محافظت از مدافعان حقوق بشر، شامل دفاع از مدافعان حقوق بشر، برنامه ابتکاری و نو پناهگاه، لابی‌گری برای سیاست‌گذاری قوی‌تر و سازوکارهای محافظتی بهتر.

۳.۲ پشتیبانی از تقویت حوزه حمایت فعال برای محافظت از مدافعان حقوق بشر

۳.۲.۱ درگیر کردن دولت‌های غیر عضو در اتحادیه اروپا برای پذیرش مسئولیت برای امنیت و محافظت مدافعان حقوق بشر بر اساس پروژه برزیل

۳.۲.۲ توسعه ظرفیت برای درگیر شدن و تأثیر گذاشتن بر روی عاملان و کنش گران غیردولتی ازجمله از طریق ارتباط مستقیم‌تر و نظام‌مند‌تر و از طریق ایجاد گروهی از پاسخ‌گویان

۳.۲.۳ ایجاد انگیزش برای گفتمان در مورد نقش حیاتی مدافعان حقوق بشر

۴. توسعه بیشتر فرانت لاین دیفندرز به‌عنوان یک سازمان مؤثر و پایا که با زبردستی، تخصص و نوآوری همواره پاسخگوی نیازهای مطرح‌شده از سوی مدافعان حقوق بشر است.

۴.۱ ایجاد حضور منطقه‌ای با گسترش مدل میدانی در هر منطقه به همراه کار با مشاوران امنیت دیجیتال، دیگر متخصصان و مدرسان

۴.۲ توسعه حضور منطقه ای با گسترش مدل میدانی در هر منطقه با همکاری مشاوران امنیت دیجیتال، کارشناسان و مربیان؛

۴.۳ ادغام نظام‌مند سنجش خطر با برنامه‌ریزی همه مأموریت‌ها و دیگر فعالیت‌های میدانی

۴.۴ حفظ و ایجاد پایگاه کمک‌های مالی فرانت لاین دیفندرز ازجمله ایجاد کمک‌های مالی سازمانی، ترویج اهداکنندگان عمده و تعامل عمومی

۴.۵ پشتیبانی از عملکرد و اثر ساختارهای حکومتی مطابق با کد دوچاس زمامداری شرکتی

 

موضوعات عرضی

۱.اطمینان حاصل کردن از اینکه فرانت لاین دیفندرز تحت تأثیر نیازها و خواست‌های مطرح‌شده توسط خود مدافعان حقوق بشر است.

۲. اطمینان حاصل کردن از اینکه فرانت لاین دیفندرز به حالت واقعی حضور دارد و به مدافعان حقوق بشر درزمانی که در بیشترین خطر هستند پاسخ می‌دهد.

۳.اطمینان حاصل کردن از این‌که فرانت لاین دیفندرز برای زنان و مردان فعال حقوق بشر به‌طور یکسان کار می‌کند، در پی آن است که چالش‌های خاص پیش روی زنان مدافع حقوق بشر را که به خاطر جنسیتشان است موردتوجه قرار دهد و توجه ویژه به تهدیدهای پیش روی مدافعان حقوق بشری که برای حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، حقوق هویت جنسی و برای حقوق مردم بومی کار می‌کنند داشته باشد

۴.توسعه فرانت لاین دیفندرز به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی مستقر در ایرلند که بین‌المللی بودنش را با فعالیت‌های گسترده در پهنه جغرافیا، تنوع و گوناگونی اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان، تعهد به چند-زبانی و عرض بین‌المللی شبکه پشتیبانی منعکس می‌کند.

۵. فرانت لاین دیفندرز به نقش خود به‌عنوان یک تسهیل‌کننده/ تسریع‌کننده در گرد هم آوردن مدافعان حقوق بشر، تصمیم گیران و کسانی که در حوزه‌های خاص خبره هستند، برای پیشبرد رویکردهایی نوگرایانه و تقویت محافظت ادامه خواهد داد.