Back to top

امنیت فضای دیجیتال

امنیت فضای دیجیتال

اشتراک‌گذاری، ارتباط و ذخیره‌سازی امن‌تر اطلاعات دیجیتال

تلفن‌های همراه، کامپیوترها و اینترنت راه‌های اصلی ارتباط و هماهنگی کاری مدافعان حقوق بشر، همچنین جمع‌آوری و ذخیره پژوهش‌ها و یافته‌های آن‌هاست؛ این موارد شامل اطلاعات حساس نیز می‌شود. متأسفانه، این ابزار شایع‌ترین وسیله برای محدود کردن، کنترل و مداخله و نظارت بر فعالیت‌های مدافعان توسط دولت‌ها و شرکت‌ها نیز هستند. وقتی مراقبت و نظارت و سانسور افزایش میابد، ناامنی اطلاعات دیجیتالی ذخیره‌شده و یا منتقل‌شده به یک مشکل جدی برای مدافعان در بسیاری کشورها تبدیل می‌شود. فرانت لاین دیفندرز برنامه حفاظت دیجیتال خود را در سال ۲۰۰۴ برای رسیدگی به نیازهای مدافعانی که با این تهدیدها روبه‌رو هستند به وجود آورد.

فرانت لاین دیفندرز از طریق کارگاه‌های عملی و کاربردی و کمک درازمدت بر آن شد که مدافعان را به استفاده بیشتر از ابزار و راهکارهای امن وادارد. از سال ۲۰۱۳ تاکنون این پشتیبانی با همکاری مشاوران حفاظت دیجیتال میدان-محور نیز ارائه‌شده است. این مشاوران در مناطق مختلف جهان مستقر هستند و به‌صورت مستقیم و رودررو با سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر کار می‌کنند. هدف، ارزیابی مؤثرتر نیازها و تشخیص خطرات دیجیتال، کمک به طراحی سیاست امنیتی درخور و همکاری در اجرائی کردن آن و آمیزش این اعمال در کار و زندگی روزانه است. این رویکرد، درگیرانه تر و مستقیم‌تر است؛ درنتیجه تأثیر درازمدت بیشتری دارد، مخصوصاً در بسترهای خاص زندگی حقیقی بعضی از مدافعان که در محیط‌های به‌شدت خطرناک کار می‌کنند. ما همچنین به‌عنوان بخشی از برنامه کمک‌هزینه‌های امنیتی، کمک‌های مالی حفاظت دیجیتال ارائه می‌دهیم که می‌تواند شامل ابزار و تجهیزات و نرم‌افزار شود.

 

 

امنیت در جعبه توسط فرانت لاین دیفندرز در سال ۲۰۰۵ با شراکت شرکت تعاونی فناوری تکنیکی Tactical Technology Collective به وجود آمد تا هر چه بیشتر به مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری برای اجرائی کردن روش‌ها و ابزار برای امنیت دیجیتال کمک کند. امنیت در جعبه SiaB از آن زمان توسط دو سازمان و یک شبکه از متخصصان مستقل اداره شده است. SiaB یک مجموعه از راهنمایی‌ها و ابزار رایگان و بازاست که مدافعان را برای امن کردن کامپیوتر یا تلفن، ذخیره یا اشتراک امن‌تر اطلاعات حساس یا حفظ حریم خصوصی اینترنت و ارتباطات تلفنی یاری می‌رساند. SiaB در ۱۷ زبان در دسترس است، زبان‌های: امهری، عربی، باهاسا، برمه‌ای، چینی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی، خمری، مقدونی، پرتقالی، روسی، اسپانیایی، تایلندی، تبتی، ترکی و ویتنامی.