Back to top

گزارشگر ویژه سازمان ملل

گزارشگر ویژه سازمان ملل

رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر متشکل از کارشناسان مستقل حقوق بشری است که دارای تعهد و اختیار برای ارائه گزارش و توصیه در مورد حقوق بشر از یک دیدگاه موضوعی و یا مربوط به موقعیت خاص یک کشور هستند. سیستم رویه‌های ویژه، یکی از بخش‌های مرکزی تشکیلات حقوق بشری سازمان ملل متحد است و همه موضوعات حقوق بشر (حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) را پوشش می‌دهد

میشل فورست: گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شرایط مدافعان حقوق بشر

رئیس شورای حقوق بشر، آقای فورست را در ژوئن ۲۰۱۴ به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل مدافعان حقوق بشر منسوب کرد

Michel Forst speaking at 2015 Dublin Platform

«گزارشگر ویژه بر آن است که اختیارات محافظتی در اختیار و تعهد خود را تا حد امکان گسترش دهد...تا به حفاظت از حقوق مدافعان حقوق بشر کمک کند»
میشل فورست، گزارش به شورای حقوق بشر، ۲۰۱۴ 

 

فرانت لاین دیفندرز و گزارشگر ویژه سازمان ملل

فرانت لاین دیفندرز از مأموریت و اختیارات گزارشگر ویژه با دوره‌های کاری 6 ماهه کارورزان فرانک جنینگز (Frank Jennings Interns) در دفتر گزارشگر ویژه در ژنو پشتیبانی می‌کند

 

فرانت لاین دیفندرز درخواست‌ها و بیانیه‌های فوری را به گزارشگر ویژه تسلیم کرده و درباره پرونده‌های مختلف به‌منظور آماده‌سازی تحقیق و پژوهش برای این مأموریت‌ها با دفتر گزارشگر ویژه مشورت می‌کند

Michel Forst talking to HRDs at 2015 Dublin Platform

 

 

 

un_special_rapporteur_on_human_rights_defenders_michel_forst

میشل فورست: گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر