Back to top

#دستگیری / بازداشت / حبس

#دستگیری / بازداشت / حبس

 

محرومیت از آزادی یکی از استراتژی‌های رایج علیه مدافعان حقوق بشر در تمام مناطق دنیاست. در قوانین حقوق بشر بین‌المللی، دستگیری یا بازداشت زمانی خودسرانه است که: به‌وضوح اساس قانونی نداشته باشد، نتیجه عمل به حقوق قانونی مانند آزادی بیان، انجمن، تجمع باشد، یا حق دادگاه عادلانه به‌صورت جدی نقض شده باشد. 

 

در بسیاری موارد، پس از بازداشت، مدافعان حقوق بشر متهم شده و دادگاهی می‌شوند، این بازداشت‌ها  می‌توانند به محکومیت‌های طولانی‌مدت بینجامند - آزار و اذیت قضایی را ببیند. 

قرار وثیقه پیش از دادگاه هم می‌تواند به‌صورت خودسرانه رد شود. 

دستگیری / بازداشت / حبسCases