Back to top

دورنما، مأموریت کاری، و ارزش‌های بنیادین فرانت لاین دیفندرز

دورنمای کاری ما :

مدافعین حقوق بشر به عنوان کسانی که مهم‌ترین نقش را در دفاع و پیشرفت از حقوق بشر ایفا می‌کنند نزد ما شناخته می‌شوند و مورد حمایت قرار می‌گیرند.

مأموریت کاری ما:

مأموریت کاری فرانت لاین دیفندرز حمایت و محافظت از مدافعین حقوق بشری است که در نتیجه فعالیت‌های حقوق بشری‌شان در معرض خطر و آسیب هستند.

ارزش‌های بنیادین و اصول کاری ما :

ما متمرکزیم : در یک بستر جهانی پیجیده تمرکز ما برمأموریت اصلی‌مان یعنی محافظت از مدافعین حقوق بشر در معرض خطر نقطه قوت ماست. سازمان ما بر تمرکز و اهمیت مدافعین و واکنش سریع و منعطف برای حمایت از آن‌ها استوار است.

ما احترام می‌گذاریم: کار ما بر مبنای احترام عمیق به کار، شهامت، و دانش مدافعان حقوق بشر استوار است. ما بر این باوریم که گوش دادن به مدافعان حقوق بشر همراه با همزادپنداری برای درک شرایط آنان، کلید اصلی در ارائه حمایت و محافظت مؤثر از آنان است. ما فروتنانه از نقشی که در حمایت از آنان داریم خرسندیم.

ما پایداری به خرج می‌دهیم: ما به یافتن راه‌هایی مؤثر برای حمایت و ماندن در کنار مدافعین حقوق بشر که با سخت‌ترین شرایط و در معرض آسیب به کارشان ادامه می‌دهند می پردازیم. در بسیاری موارد این بدان معناست که راه‌کارهای خلاقانه ، نوآوری و شهامت در تصمیم‌گیری جزئی از کار ماست. ما هم چنین به اهمیت همبستگی مستمر به عنوان عامل کلیدی در حمایت و محافظت از مدافعین حقوق بشر اهمیت بالایی قائل ایم. ما مصمم ایم قدرت را برای محافظت از مدافعین مسئول بدانیم.