Back to top

شورای رهبری

Michel Forstمیشل فورست 
میشل فورست گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر و دبیر کل هیئت ملی مشاوره‌ای فرانسه در امور حقوق بشر است. او متخصص مستقل سازمان ملل در مسائل حقوق بشر در هایتی از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ بود. او دبیر کل مجمع مدافعان حقوق بشر پاریس و مدیر قسمت فرانسوی عفو بین‌الملل بوده است.

 

Hina Jilaniحنا جیلانی
حنا جیلانی یک وکیل شناخته‌شده در سطح بین‌المللی است و از مدافعان حقوق بشر دفاع می‌کند. او نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در مسائل مدافعان حقوق بشر از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ بوده است. او و خواهرش اسما جهانگیر مشترکا اولین دفتر حقوقی در پاکستان که تماماً توسط زنان اداره می‌شد را تأسیس کردند، او همچنین یکی از مؤسس‌های کمیته حقوق بشر پاکستان است. او عضو سازمان ریش‌سفیدان نیز است.

 

James Cavallaroجیمز ال کابایرو
جیمز ال کابایرو مدیر مؤسس کلینیک حل تعارض و حقوق بشر بین‌الملل در دانشکده حقوق استنفورد است. جیمز استاد حقوق در این دانشگاه نیز است. پیش از پیوستن به استنفورد، او ۹ سال را در هیئت‌علمی دانشکده حقوق هاروارد گذراند و هم‌زمان مدیر اجرائی برنامه حقوق بشر در آنجا نیز بود. در ژوئن ۲۰۱۳ او به عضویت کمیته حقوق بشر بین-امریکا انتخاب شد.

 

Maryam Elahiمریم الهی 
مریم الهی رئیس و مدیرعامل بنیاد جامعه شرق کنتیکت است. او بیش از ۲۵ سال در پست‌های مدیریتی در مجامع حقوق بشر بین‌المللی به‌عنوان مدافع و حامی، مدرس و تأمین‌کننده کمک‌های مالی خدمت کرده است. او پیش‌ازاین مدیر برنامه بین‌المللی زنان در بنیادهای جامعه باز بود.