Back to top

کمک‌هزینه‌های حفاظتی

کمک‌هزینه‌های حفاظتی

در سال ۲۰۰۱، فرانت لاین دیفندرز برنامه بسیار موفق کمک‌هزینه حفاظتی خود را به‌منظور تأمین کمک مالی به‌موقع و مؤثر به مدافعان حقوق بشر درخطر راه‌اندازی کرد.

کمک‌هزینه حفاظتی فرانت لاین دیفندرز می‌تواند به بخش‌های سازمانی و شخصی تعلق بگیرد و امنیت و حفاظت مدافعان حقوق بشر و سازمان‌هایشان را تأمین کند.

کمک‌هزینه حفاظتی فرانت لاین دیفندرز می‌تواند به بخش‌های سازمانی و شخصی تعلق بگیرد و امنیت و حفاظت مدافعان حقوق بشر و سازمان‌هایشان را تأمین کند، این کمک‌ها شامل و نه محدود به موارد زیر می‌شود:

 • بهبود امنیت فیزیکی یک سازمان و یا یک فرد، امنیت دیجیتال، امنیت ارتباطات
 • به عهده گرفتن هزینه‌های قانونی مدافعان حقوق بشری که مورد تعقیب و آزار و اذیت قضایی قرار دارند.
 • تأمین هزینه‌های پزشکی مدافعان حقوق بشری که موردحمله قرارگرفته‌اند و یا درنتیجه فعالیت‌های حقوق بشری صلح‌آمیز خود دچار مشکلات پزشکی و بیماری شده‌اند.
 •  حمایت از خانواده مدافعان حقوق بشر زندانی و یا کمک به اعضای خانواده مدافع زندانی که به خاطر فعالیت‌های مدافع حقوق بشر درخطر هستند.

 

سقف کمک‌هزینه این سازمان تا مبلغ 7500 یورو خواهد بود. این سازمان همچنین آماده پرداخت کمک‌های مالی در موارد اضطراری و امنیتی است.

 

 

 

شما می‌توانید درخواست کمک‌هزینه حفاظتی خود را به‌صورت رمز شده به‌طور آنلاین ارائه دهید

 

 

 

سازمان فرانت لاین در خصوص موارد زیر کمک‌هزینه‌ای پرداخت نمی‌نماید:​

 • مواردی که مربوط به گذشته باشد
 • سازمان‌های بین‌المللی
 • سازمان‌هایی که قبلاً درخواست کمک کردند و یا در حال حاضر برای همان هدف از سازمان‌های دیگر کمک دریافت می‌کنند
 • پروژه‌هایی که تمرکزشان بیشتر بر سر مسائل حقوق بشری به‌صورت گسترده و نه بر روی وضعیت یک مدافع حقوق بشر به‌طور خاص باشد
 • هزینه‌های مدافعان حقوق بشری که در حال حاضر در تبعید بسر می‌برند
 • هزینه‌های جاری اداری، نظیر حقوق کارکنان و یا هزینه اجاره
 • نیروهای امنیتی مسلح
 • خرید وسایل نقلیه
 • هزینه‌های کلی معیشتی

به‌طورمعمول برنامه کمک‌هزینه حفاظتی، ۱۰۰ درصد هزینه‌های یک پروژه را تأمین نمی‌نماید. درخواست‌ها می‌تواند به زبان‌های عربی، روسی، انگلیسی، فرانسه، فارسی و اسپانیایی تنظیم گردد.

پس از ارائه درخواست، معمولاً یکی از کارمندان فرانت لاین دیفندرز با سازمان تماس می‌گیرد و برای روشن‌تر شدن درخواست سؤال‌هایی مطرح می‌کند.

درخواست‌ها هر سه ماه، توسط هیئت‌امنای فرانت لاین دیفندرز رسیدگی می‌شود. لابی‌گری در حمایت از یک درخواست توصیه نمی‌شود. کلیه متقاضیان پاسخ درخواست خود را به‌صورت مکتوب دریافت می‌کنند، چه پاسخ به این درخواست منفی باشد و چه مثبت.

کلیه افراد و گروه‌های مدافع حقوق بشر که این کمک‌ها را دریافت می‌کنند، می‌بایست پس از تکمیل شدن پروژه، گزارشی مکتوب تا سقف 500 کلمه را به همراه نسخه اصلی تمام رسیدهای هزینه، برای فرانت لاین دیفندرز ارسال نمایند. اگر چنانچه به هر دلیلی اجرای پروژه امکان‌پذیر نباشد و یا توسط گزینه‌های دیگری تأمین هزینه شده باشد، بودجه دریافتی می‌بایست به فرانت لاین دیفندرز بازگردانده شود؛ در این شرایط بودجه نمی‌تواند برای کارهای دیگر اختصاص داده شود و باید به سازمان بازگردانده شود. سازمان ممکن است بررسی نماید که برای یک تقاضای مشابه از سوی سازمان‌های دیگری تأمین بودجه نشده باشد. اگر این گزارش به همراه تمام رسیدهای اصلی ارسال نشود، متقاضی واجد شرایط دریافت کمک‌های بعدی نخواهد بود و از او خواسته خواهد شد که بودجه دریافتی را به سازمان بازگرداند.