Back to top

#قتل

#قتل

تعداد بی‌شماری از مدافعان حقوق بشر هرساله بیشترین هزینه‌ها را برای دفاع از حقوق دیگران می‌پردازند. فرانت لاین دیفندرز کشته شدن یا مرگ در بازداشت ۱۵۷ مدافع حقوق بشر در ۲۵ کشور دنیا را در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۱۵ مستندسازی کرده است. این آمار نشان‌دهنده افزایش در تعداد مرگ و در تعداد کشورهای درگیر این قتل‌ها است. این رقم تنها شامل قتل‌های هدف‌دار بوده است. در تمامی مناطق عاملان این جنایات به‌طور گسترده از مجازات معاف می‌شوند.

قتلCases