Back to top

#حقوق کارگری

#حقوق کارگری

حقوق کارگری دسته‌ای از حقوق بشر هستند که به روابط کاری بین کارگران و کارفرمایان مربوط می‌شوند. به‌طورکلی، این بحث‌های حقوقی در مورد مذاکره راجع به حقوق کارگران، مزایا، و شرایط کاری امن است. یکی از عمده‌ترین این حقوق، حق تشکیل اتحادیه است. اتحادیه‌ها از مذاکرات جمعی و کنش صنعتی برای افزایش حقوق اعضایشان و تغییر شرایط کارشان استفاده می‌کنند.