Back to top

#Misilleme

#Misilleme

İnsan hakları savunucularının uluslararası ve bölgesel insan hakları sistemleriyle ilişki kurmasının intikamı olarak İHS'lere yaılan misillemeler insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve uluslararası ve bölgesel mekanizmalara yönelik saldırı anlamına gelir.

Giderek artan bir biçimde, devletler Birleşmiş Milletler'in düzenlediği ve BM İnsan Hakları Konseyi'nin Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ) mekanizması dahil olmak üzere, uluslararası konferanslara ve toplantılara katılan İHS'lere yönelik cezalandırıcı tedbirler almaya başladılar. Bu tür saldırılar yerel İHS'lerin uluslararası insan hakları ve uluslararası hukuk mekanizmalarıyla iletişim içinde olmalarını önlemeyi ve onları sindirmeyi amaçlıyor. 

2011 yılında BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un sunduğu bir rapor, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için BM ile çalışanlara yönelik korkutma ve misillemelerin devam ettiğini ortaya koydu. O yıldan bu yana, Genel Sekreter her yıl İnsan Hakları Konseyi'ne misillemeler üzerine bir rapor sunuyor. Hükümet görevlilerinden gelen tehdit ve tacizler, faaliyetlerin giderek daha fazla izlenmesi, keyfi gözaltı, kötü-muamele ve hatta işkence belli bazı devletler tarafından eleştirileri susturmak için kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. BU gerçeğe rağmen BM üye ülkeleri misillemelerle mücadele edecek etkin bir mekanizma oluşturmayı henüz başaramadı.

Birleşmiş Milletler insan hakları konusundaki değerli çalışmalarını BM temsilcileriyle, raportörleriyle ve diğer mekanizmalarıyla işbirliği yapanlar olmasaydı gerçekleştiremezdi. Bu kişilerin misillemelerin hedefi olmaları, hepimizin daha az güvende olduğu anlamına gelir. Onların çalışmaları engellendiğinde bizim insan hakları çalışmalarımız da kurban edilmiş olur. 
- UN Genel Sekreteri Ban Ki Moon

Misilleme Vakalar