Back to top

#Toprak Hakları

#Toprak Hakları

Topluluklarının toprak haklarını koruyan -ve birçoğunun yerli halkların liderleri olduğu- insan hakları savunucuları hükümet, hükümet-dışı ve şirketlerin karalama, fiziksel saldırı, yargısal taciz ve öldürme gibi çeşitli tehditleriyle karşı karşıya kalıyorlar.

Yerli halkların toprakları üzerindeki haklarını güvenceye alan bir dizi uluslararası sözleşme ve mevzuat vardır. Bunlardan bazıları: Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine İlişkin Sözleşme, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi, 1989 Yerli ve Kabile Halkları Sözleşmesi (ILO 169), Yerli Halklar Hakları Bildirgesi ve İnsan Hakları Amerika Sözleşmesi.

Genellikle yerli halklar haklarıyla bağlantılı olan toprak hakları, kişilerin ve grupların toprak üzerinde hak sahibi olmasına ilişkin haklardır. Toprak hakkı kendi kaderini tayin hakkı, din özgürlüğü, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar dahil olmak üzere diğer hakların merkezindedir. Toprağın bir topluluğun kimliği için önemine ilaveten, birçok yerli halk yaşamını sürdürmek için topraklarındaki doğal kaynaklara bağımlıdır.