Back to top

#Çevre Hakları

#Çevre Hakları

Çevre hakları doğal kaynakların korunması, doğal kaynaklara erişim ve bunların kullanılması ile bu kaynaklara erişimin ve kullanılmasının etraflarındaki nüfusu ve kaynağın kendini nasıl etkilediğiyle ilgilidir. Çevrehakları savunucuları genellikle doğal kaynakları şirketlerin sömürüsünden ve zarar vermelerinden korumaya çalışırlar.

Çevre hakları insanların ihtiyaç duyduğu ve hak ettikleri temel insan haklarının bir uzantısıdır. Gıdaya, temiz suya, uygun bir barınmaya ve eğitime erişim haklarına ek olarak güvenli ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olmak çok önemlidir çünkü tüm diğer haklar buna bağlıdır. Dünyanın tüm sakinlerinin bu önemli yaşam standardına erişimini sağlanabilmesi çevre haklarının temel derdidir.

peru_mining_human_rights_defenders

Peru: Mining & Human Rights Defenders