Back to top

#Tehdit / Sindirme

#Tehdit / Sindirme

İnsan hakları savunucularını korkutmak ve sindirmek amacıyla en yaygın biçimde kullanılan taktik tehdittir. İHS'lere yönelik en ciddi tehditler ölüm ve fiziksel zarar verme tehditleri olsa da, işsiz kalma ya da benzeri kötü sonuçlara yol açacak tehditler de yaygındır. Fiziksel zarar vermeyle ilgili tehditler, özellikle de aşırı şiddet içeren bağlamda kullanıldığında, son derece etkin olabilirler. Birçok ülkede İHS'lere baskı yapmak için aileleriyle ilgili tehditler de yapılmaktadır.

Tehdit / Sindirme Vakalar