Back to top

AB'de Savunuculuk

AB'de Savunuculuk

Brüksel'de bulunan AB Ofisi 2006 yılında Front Line Defenders'in Avrupa Birliği, AB üye ülkeleri ile Norveç ve İsviçre'ye yönelik yürüttüğü savunuculuk faaliyetlerini koordine etmek için kuruldu. Ofis, risk altındaki hak savunucularıyla ilgili AB kurumlarına (Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu), dışişleri bakanlarına ve alandaki misyonlarına (AB heyetleri ve Üye Ülkelerin büyükelçilikleri) savunuculuk faaliyetlerinde bulunur ve AB İnsan Hakları Savunucuları Rehber İlkeleri doğrultusunda hızla harekete geçmeleri için ısrar eder; yani yetkililerle bu vakaları görüşmeleri, insan hakları savunucuları ve aileleriyle irtiba geçmeleri, duruşmaları izlemeleri ve tutuklu insan hakları savunucularını ziyaret etmelerini talep eder. 

İnsan hakları savunucularının durumu ve bireysel vakalar hakkındaki bilgilendirme notları, AB'nin üçüncü ülkelerle yürüttüğü insan hakları ve siyasi diyaloglar çerçevesinde ele alınması için, AB yetkililerinin dikkatine sunulur. AB'den bu vakaları, durumlarında olumlu bir gelişme sağlanması amacıyla şekilde gündeme getirmeleri istenir.

EU AdvocacyAB Ofisi düzenli olarak insan hakları savunucularını Brüksel'e davet ederek AB kurumları, üye ülkelerin temsilcileri ve diğer büyükelçiliklerle, Belçika Dışişleri Bakanlığı ve hükümet dışı kuruluşlarla görüşmelerde bulunmalarını sağlar. AB ülke masaları görevlileriyle, Avrupa Parlamentosu üyeleriyle ve İnsan Hakları birimleriyle doğrudan yapılan yüzyüze görüşmeler insan hakları savunucularına meşruiyet ve görünürlük sağlar ve ülkelerine geri döndüklerinde daha çok koruma altında olmalarına katkıda bulunabilir.

AB'den, AB Rehber İlkelerinin hayata geçirilmesini izlemesini ve iyileştirilmesini talep etmek de temel faaliyetlerden biridir. AB Ofisi AB Rehber İlkelerinin korunması ve yaygınlaşmasında öncü bir rol üstlenerek somut tavsiyelerde bulunur ve AB'nin sorumluluğunu gerek AB Kurumları ve Bakanlıklarıyla, İnsan Hakları Elçileri ve Özel Temsilcileriyle ve saha Elçileriyle irtibata geçerek, gerekse Avrupa Parlamentosu oturumlarında yaptığı sözlü müdahalelerle hatırlatır.

 

AB Rehber İlkelerine dair Saha Atölye Çalışmaları genellikle yılda iki kez, bölgeler arasında dönüşümlü olarak ulusal düzeyde yapılır ve atölyelerde referans belge olarak Front Line Defenders AB Rehber İlkeleri El Kitabı kullanılır. El Kitabında AB ve AB'ye üye ülkelerin atabilecekleri adımlar ve özellikle İHS'lerin ülkelerindeki AB saha misyonlarından ne gibi beklentileri olabileceği anlatılıyor. Kitapta ayrıca insan hakları savunucularına, AB'den yardım talep etmek için AB'ye nasıl yaklaşmaları gerektiğine dair ipuçları da yer alıyor.

Front Line Defenders AB Ofisi'ni Twitter'da takip edin: @FLDBrussels

Front Line Defenders, insan hakları, demokrasi ve barış alanlarında AB düzeyinde çalışmalar yürüten 49 STK'nın oluşturduğu gayrıresmi bir grup olan İnsan Hakları ve Demokrasi Ağı'nın (HRDN) üyesidir. HRDN 2015 yılında, ilerideki aylarda belli bazı konularda çalışması için AB'ye baskı yapmak üzere Stand4 Human Rights Defenders (İnsan Hakları Savunucularına Destek Ol) kampanyasını başlattı. Kampanyada, İnsan Hakları ve Demokrasi için Eylem Planı'nın uygulanmasına dair AB'ye yönelik somut öneriler yer alıyor; örneğin: İHS'lerin keyfi baskıya maruz kalıp kalmadığını anlamanın yolları, nasıl daha iyi kamu diplomasisi yapılabileceği, sivil toplum alanının giderek küçülmesine nasıl tepki verilmesi gerektiği gibi. Ayrıca, AB'nin vakit geçirmeden üzerine eğilmesi gereken insan hakları savunucuları vakaları da düzenli olarak öne çıkarılıyor.

STAND4 HUMAN RIGHTS DEFENDERS KAMPANYASI

presentation_of_2015_annual_report_at_european_parliament

Presentation of 2015 Annual Report at European Parliament