Back to top

İnsan Hakları Savunucuları

İnsan hakları savunucuları uluslararası kabul görmüş insan haklarının geliştirilmesi ve savunulması amacıyla başkaları adına, bireysel veya toplu olarak barışçıl bir biçimde çalışan kişilerdir. Bu tanımın dayanağı kişilerin meslekleri, profesyonel ünvanları veya kurumları değil yaptıkları çalışmalardır.

İnsan hakları savunucuları cemaat önderi, gazeteci, avukat, sendikacı, çğrenci veya bir insan hakları kuruluşunun üyesi olabilirler. Kadın haklarını, çevre haklarını, yerli halkların haklarını, çocukların, azınlıkların, mültecilerin ya da Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) bireylerin haklarını savunabilirler. İnsan hakları savunucuları, iktidar odaklarının çıkarlarına karşı başkalarının haklarını savundukları için bir çok ülkede ciddi kişisel risk altındadırlar.

BM İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi