Back to top

Risk Analizi ve Korunma Eğitimi

Risk Analizi ve Korunma Eğitimi

İnsan hakları savunucularının risk ve tehditleri değerlendirme konusunda zorluk çektikleri yönündeki kaygılarına cevaben, Front Line Defenders güvenlik ve korunma üzerine bir eğitim programı geliştirdi. 

Atölyeler, kurslar, seminerler, danışmanlık ve kapasite oluşturmak için kaynakları içeren bu programın amacı bilgi, uzmanlık ve beceri paylaşımını kolaylaştırmak ve insan hakları savunucularına, kişisel veya kurumsal güvenlik ve korunma konularını çözümlemelerinde yardımcı olabilecek bilgi ve araçları sunmaktir.

Eğitim

Risk altındaki insan hakları savunucuları için eğitimlerde risk değerlendirme, tehdit analizi, güvenlikle ilgili olaylara tepki verme, dijital güvenlik (temel düzeyde), stresle baş etme, her insan hakları savunucusunun durumuna özel, pratik güvenlik planlarının üretilmesi ve kurumsal güvenlik planı hazırlama yöntemi konularını kapsıyor.

"Aldığım bu eğitimi aktarmak ve birlikte bir güvenlik stratejisi oluşturmak için, hemen kurumumun diğer üyeleriyle bir araya geleceğim”

Eğitimler oldukça katılımcı bir yöntem izliyor ve beyin fırtınası, küçük grup çalışmaları, vaka çalışmaları, rol oynama ve tartışmalardan oluşuyor.

Front Line Defenders ayrıca, güvenlik ve korunma konusunda Eğitimcilerin Eğitimi (ToT) atölyelerine katılmış ve diğer hak savunucularına Arapça, İngilizce, Rusça, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca eğitim verebilecek kapasiteye sahip savunucularının biraraya geldiği, güvenlik yönetimi konusunda deneyimli bir insan hakları savunucuları ağı oluşturuyor. 

"Eski davranış tarzımı değiştirecek, yeni edindiğim bilgiler doğrultusunda yeni bir tarz benimseyeceğim”

Eğitimle ilgili her türlü soru için Eğitim Koordinatörü ile irtibata geçebilirsiniz: protectiontraining@frontlinedefenders.org

Esenlik ve Stres Yönetimi

Risk altındaki bir insan hakları savunucusunun hayatı doğal olarak streslidir.

Bu stres, insan hakları savunucusunun şahsen yaşadığı hak ihlalleri, aldığı tehditler, karşı karşıya kaldığı riskler, zulme tanık olmak, travmatize olmuş kişilere yardım etmek, hiç bitmeyecekmiş gibi gözüken yoğun çalışma ve iş ile ilişkiler/ailevi sorumluluklar arasındaki dengeyi korumada yaşanan zorluktan kaynaklanabilir.

İnsan hakları savunucuları stres yönetimini güvenliklerini etkileyen unsurlardan biri olarak tanımlıyor.Derin stres dönemlerinden geçmiş hak savunucularının dile getirdiği güvenlikle ilgili farklı konuları şöyle sıralayabiliriz:

  • tehlikeyi umursamamak 
  • karar vermekte zorlanmak
  • öfkeli ya da aksi davranarak destek kaynaklarını ötelemek
  • alkol tüketimini artırmak
  • kendini 'tükenmiş' hissetmek

ESENLİK VE STRES YÖNETİMİYLE İLGİLİ KAYNAKLAR