Back to top

#Azınlık Hakları

#Azınlık Hakları

Azınlık hakları, kişisel hakların ırksal, etnik, sınıfsal, dini, dilsel ve toplumsal cinsiyet ve cinsel azınlık bireyler için uygulanmasıdır; ayrıca azınlık gruplarına tanınan kolektif haklardır.

Ulusal veya Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair BM Bildirgesi 18 Aralık 1992 tarihinde Genel Kurulun 47/135 sayılı kararıyla kabul edildi. Bildirge, uluslararası hukukun güvencesindeki azınlık haklarını düzenlerken, bir yandan da devletlerin azınlık gruplarının ve halklarının haklarını koruma sorumluluklarını ve yükümlülüklerini ortaya koyar.