Back to top

Acil Durum Hattı

Acil bir durumda aşağıdaki numaraları arayabilir:


 +353-1-210-0489

 

veya bu güvenli ve şifreli kanaldan e-posta gönderebilirsiniz:

Güvenli İletişim Formu

Acil durum hattını arayan insan hakları savunucuları Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça veya İspanyolca konuşabilen ve hızla uluslararası destek ve eylemlilik sağlayabilecek kişilere yönlendirilir.

Acil eylem hizmetleri arasında ilgili makamlara faks ve telefonla çağrı yapmak, AB ve tek tek hükümet yetkililerini konuyla ilgili bilgilendirmek, geçici olarak yer değiştirmek isteyenlere pratik yardımda bulunmak ve sağlık ve hukuki konularda yardım etmek sayılabilir.