Back to top

#Protesto / Toplanma

#Protesto / Toplanma

Toplantı özgürlüğü bir insan hakkıdır. Barışçıl protesto hakkı da bu haktan ve örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi diğer haklardan türemiştir. Çevrimiçi veya çevrimdışı toplanma veya ifade özgürlüğünü kısıtlayan veya kişilerin herhangi bir ortamda biraraya gelebilmelerini engelleyen kanunlar toplanma özgürlüğü hakkını ihlal eder.

Bu hakkın tüm dünyada, güvenlik güçlerinin protestoculara saldırması, gösteri hakkını engelleyen kanunlarda artış ve sivil topluma yönelik yoğun baskılar gibi yollarla ihlal edilmesine tepki olarak, BM İnsan Hakları Konseyi 2010 yılında barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü haklarına ilişkin bir Özel Raportör görevlendirdi.

Toplanma özgürlüğü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 20. Maddesi ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 21. Maddesi'nde olduğu gibi, bir dizi uluslararası sözleşme ve belgeyle de koruma altına alınmıştır.