Back to top

#İşgal Altındaki Filistin Toprakları

#İşgal Altındaki Filistin Toprakları

İşgal Altındaki Filistin Toprakları’nda insan hakları savunucuları taciz içeren eylemlere, dolaşım/hareket özgürlüğü kısıtlamalarına tabi tutulmakta; damgalamalara, kaçırılmalara, genellikle idari gözaltı emirleri altında uzun süren keyfi gözaltılara, evlerinin ve ofislerinin yasadışı aranmasına ve cinayetlere maruz kalmaktadır. İhlallerin çoğu, devlet tarafından desteklenmekte veya İsrail siyasi ve askeri kurumlarının en yüksek makamları tarafından desteklenmediği takdirde, İşgal altındaki Filistin Toprakları ile ilgili olarak askeri ve yargı sistemine nüfuz eden, devam eden cezasızlık politikası tarafından göz ardı edilmektedir. Bazı durumlarda, İsrail yerleşimcileri de insan hakları savunucularına karşı şiddetin faili olmaktadır.

İşgal Altındaki Filistin Toprakları’ndaki insan hakları savunucularının durumu, çalışmalarını İsrail askeri işgali ve 2000'de başlayan ikinci Filistin İntifadası (ayaklanma) bağlamında yürütürlerken bilhassa karmaşıktır. İşgal Altındaki Filistin Toprakları’nda insan hakları savunucuları olarak nitelendirilenlere gazeteciler, avukatlar, sağlık çalışanları, saha çalışanları, bağımsız gözlemci olarak hareket eden ve insan hakları çalışmaları yürüten uluslararası gönüllüler ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklar için çalışan savunucular dahil edilmektedir.

İşgal Altındaki Filistin Toprakları Vakalar