Back to top

#Engelli Hakları

#Engelli Hakları

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme BM Genel Kurulu tarafından 13 Aralık 2006 tarihinde kabul edildi. Sözleşme, küresel toplumun engelli kişileri yardım edilmesi, sağlık hizmeti verilmesi ve toplumsal koruma altına alınması gereken kişi olarak görmesinden,  toplumun hakları olan, eşit ve tam birer yurttaşı olarak algılamasınnda önemli bir katalizör oldu. Sözleşmenin uygulanması Engellilerin Haklarına İlişkin Komite tarafından izlenmektedir. Sözleşme 3 Mayıs 2008'de yürürlüğe girdi.