Back to top

#Seçimler / İyi Yönetişim

#Seçimler / İyi Yönetişim

Dünya çapında birçok ülkede seçim dönemleri siyasi rekabetin şiddet, yıldırma, yolsuzluk ve kirli oyunlara kadar yayıldığı bir süreç olur. Bu toplumlardaki insan hakları savunucuları genellikle hem oy verme hem kampanya süreçlerini izleyerek, ihlalleri belgeleyip raporlayarak ve bir yurttaş hakkı olan oy verme hakkına saygı gösterilmesi ve garanti altına alınmasını sağlamak için sivil toplumla birlikte çalışarak bu tür olguları önlemeye çalışırlar.