Back to top

Istanbul 10

5 Temmuz 2017 tarihinde 8 insan hakları savunucusu ve iki danışman İstanbul Büyükada’da gözaltına alındı. Nalan Erkem, Şeyhmuz Özbekli, Özlem Dalkıran, İdil Eser, Veli Acu, Günal Kurşun, İlknur Üstün ve Nejat Taştan bir çalıştay esnasında gözaltına alındılar. Çalıştaya katılan iki danışman, Ali Gharawi ve Peter Steudtner da gözaltına alınanlar arasındaydı. Ali Gharawi ve Peter Steudtner’ın hâlâ Büyükada Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğuna inanılıyor. Diğer 8 kişinin nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.

Nalan Erkem, Şeyhmuz Özbekli ve Özlem Dalkıran, Avrupa’nın her yerinde barış, demokrasi ve sivil toplumu destekleyen Helsinki Yurttaşlar Derneği adına çalışmalar yürütmekteler. İdil Eser, Af Örgütü Türkiye’nin direktörü. Veli Acu ve Günal Kurşun, ülkedeki insan hakları ihlallerini izleyen İnsan Hakları Gündemi Derneği yönetim kurulunda yer alıyorlar. İlknur Üstün, cinsiyet eşitliği ve kamu hayatına kadın katılımını destekleyen Kadın Koalisyonu üyesi. Nejat Taştan, eşitliği savunan ve bağımsız seçim izleme gerçekleştiren Eşit Haklar İçin izleme Derneği’nin koordinatörü. Ali Gharawi ve Peter Steudtner ise insan hakları savunucuları ve kalkınma örgütlerini destekleyen Hollanda Kalkınma Örgütü HIVOS ile ortak çalışan danışmanlar.

turkey protest

Türkiye'deki insan hakları savunucuları tacizlere, tehditlere, fiziki ve teknik takibe, ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüğü ihlallerine ve ceza soruşturmaları gibi yargısal tacizlere, şiddet içeren saldırılara, uzun süreli gözaltı ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Ağır insan hakları ihlallerinin cezasız kalmasını eleştirdikleri, cinsel hakları savundukları, aşırı sağcı şebekeleri araştırdıkları, işçi haklarını ve vicdani ret hakkını savundukları için hedef alınıyorlar.