Back to top
peter_steudtner.jpg

Peter Steudtner

İnsan Hakları Savunucusu

İnsan hakları savuncularını ve organizasyonlarını desteklemek suç değil bir haktır. 

Peter Steudtner, Alman bir eğitmen, fotoğrafçı ve belgesel yapımcısıdır.

Berlin’de Siyaset Bilimi eğitimi alan Peter iki yıl Mozambik’te yaşadı ve sivil barış çalışanı olarak görev yaptı. Kendisi, çocuk askerlerin yerel topluluklarla yeniden kaynaştırılmasına yönelik çalışmalar yaptı. Kalkınma politikalarına odaklanan Berlin merkezli INKOTA Ağı’nın Mozambik sorumlusu olarak bir kaç yıl çalıştıktan sonra ise bağımsız bir eğitmen, fotoğrafçı ve belgesel film yapımcısı oldu. Şiddetsizlik üzerine bir eğitmen olarak uzmanlığı zarar vermeme yaklaşımı, Ayrımcılıkla Mücadele çalışması ve çatışma durumunda Travma ve Stres yönetimi üzerinedir. Peter, Almanya, Wendland'da Şiddete Dayalı Olmayan Eylem Konusunda Eğitim ve Ağ Oluşturma Merkezi “Kurve Wustrow”da ve Dünya için Ekmek / Evanjelik Kalkınma Hizmeti ve Şiddetsizlik Birliği (Gewaltfrei Handeln e.V) ’nde çalışıyor.

Kendisi, 2011’den beri, Şiddete Dayalı Olmayan Eylem Konusunda Eğitim ve Ağ Oluşturma Merkezi “Kurve Wustrow”da (Almanya) Spino Fante (Güney Afrika) ve Stella Tamang (Nepal) ile birlikte uluslararası eğitimler veriyor. Bu eğitimlerde, İnsan Hakları Savunucuları, insan haklarının desteklenmesinde şiddet içermeyen çalışmalara yönelik tekniklerdeki yeteneklerini arttırmakta; sağlık ve esenlik, çatışma analizi ve çatışma dönüşümünde kendini yansıtma gibi farklı yaklaşımlar önemli rol oynamaktadır. Peter, 2014'ten bu yana, insan hakları çalışmaları bağlamında dijital teknolojiniin stratejik anlayışını içeren yaklaşımını genişletiyor. Ali Gharavi, Craig Higson-Smith ve Daniel Ó Cluanaigh ile birlikte, İnsan Hakları çalışmaları bağlamında, güvenliğin fiziksel, psiko-sosyal ve dijital yönleri arasındaki bağlantıyı açık bir şekilde araştıran bir çalışma olan 'bütüncül güvenlik' üzerine bir el kılavuzu da yazdı.

Türkiye'deki insan hakları savunucuları, taciz, tehdit, izlenme, ifade özgürlüğü, örgütlenme ve toplanma haklarının ihlalleri, cezai kovuşturmalar da dahil olmak üzere yargısal taciz, şiddet içeren saldırılar, uzun süreli keyfi gözaltı ve kötü muameleye maruz kalıyor. Cinsel hakları savunan, aşırı milliyetçi ağları araştıran, işçi haklarını ya da vicdani ret hakkını savunan insan hakları savunucuları, ciddi insan hakları ihlallerinde cezasızlığı ifşa etmek için yaptıkları çalışmalar sebebiyle hedef haline getiriliyor.

Türkiye'nin aşırı geniş kapsamlı terörizm tanımı, terörizmle ilgili lojistik ya da maddi destek konusunda hakkında çok az kanıt bulunan bireylere karşı terör suçlamalarının keyfi olarak kullanılmasına izin veriyor. Kürt sorununa ilişkin kaygılarını dile getirmek üzere şiddet içermeyen konuşmalar yapan ya da yazılar yazan birçok insan tutuklanıyor ve terörle ilişkili suçlamalarla itham ediliyor.

Siyasi şahsiyetler, belediye başkanları, insan hakları avukatları, gazeteciler, entelektüeller, akademisyenler ve insan hakları savunucuları dahil  olmak üzere hepsi yasadışı Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkerên Kürdistan, PKK) veya Kürdistan Toplulukları Birliği (Koma Ciwakên Kürdistan) ile bağlantılı olmakla suçlanıyor.