Back to top
Ilknur Ustun

İlknur Üstün

İnsan Hakları Savunucusu, Üye

All my life I have been part of the struggles for equality and freedom for women and for justice. I carried on believing in the people I walked with in our common struggle and the rightfulness of it. I see once more the importance and necessity of our fight. We are not few, we are not small. I will be proud to continue our struggle until women are equal and free, and we realise justice for everyone.

İlknur Üstün, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların toplumsal yaşama katılımının artırılmasına odaklanan Kadın Koalisyonu'nun bir üyesidir.

Turkey police

Türkiye'deki insan hakları savunucuları, taciz, tehdit, gözetim, ifade özgürlüğü, örgütlenme ve toplanma haklarının ihlalleri, cezai kovuşturmalar da dahil olmak üzere yargısal taciz, şiddet içeren saldırılar, uzun süreli keyfi gözaltı ve kötü muameleye maruz kalıyor. Cinsel hakları savunan, aşırı milliyetçi ağları araştıran, işçi haklarını ya da vicdani ret hakkını savunan insan hakları savunucuları, ciddi insan hakları ihlallerinde cezasızlığı ifşa etmek için yaptıkları çalışmalar sebebiyle hedef haline getiriliyor.