Back to top
Nurcan Baysal

Nurcan Baysal

İnsan Hakları Savunucusu & Gazeteci
Front Line Defenders Risk Altındaki İnsan Hakları Savunucuları Ödülü
2018

Nurcan Baysal, Diyarbakır’da ikamet eden Kürt bir gazeteci ve insan hakları savunucusu. Nurcan Baysal 2015-2016 tarihlerinde Güneydoğu’daki askeri operasyon sırasında, aylarını köyleri ziyaret ederek ve operasyon sırasında işlenen insan hakları ihlallerini belgeleyerek geçirdi. Hala farklı dergi ve gazetelerde Kürt meselesi, kalkınma ve yoksulluk konularında yazıyor. Nurcan Baysal, gazeteci kimliğinin yanında aynı zamanda Diyarbakır’da zorunlu göç, yoksulluk, kalkınma, kadınlar ve Kürt sorunu konusunda çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kuruluşunda ve çalışmalarında yer aldı. Kadın İçin Küresel Fon, Acil Destek Fonu gibi çeşitli uluslararası fon kuruluşları ve vakıfların Ortadoğu danışmanlığını yapıyor. Baysal, geçtiğimiz yıllarda İŞİD’den kaçan Yezidi kadınlara yardım etmek amacıyla açılan kampların kuruluşunda yer aldı ve bölgedeki pek çok uzlaşma programının güçlü seslerinden birisi oldu. Nurcan Baysal ayrıca 2018 yılında Front Line Defenders Risk Altındaki İnsan Hakları Savunucuları Küresel Ödülü’nü kazandı.

 

Nurcan Baysal in Diyarbakir

Türkiye’de insan hakları savunucuları, yargısal taciz dahil olmak üzere cezai kovuşturma, fiziksel saldırılar, tehditler, gözetim altında tutulma, uzun süreli keyfi gözaltı ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi sonrası insan hakları savunucularının faaliyetlerini sürdürdükleri ortam daha da kötü bir hale geldi.

Olağanüstü hal kanunlarının geniş kapsamlı olarak kullanılması dolayısıyla Türk hükümeti, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve dernek kurma özgürlüğünü ciddi bir şekilde ihlal etti ve özellikle insan haklarına ilişkin faaliyetler yürütenlerin özgürlükleri kısıtlandı. Bu kanunlar, insan hakları savunucularının geniş yetkileri olan güvenlik güçlerine yönelik genel olarak gözlem faaliyetleri gerçekleştirememesi sebebiyle daha fazla insan hakları ihlaline sebep oldu.