Back to top

Türk Tabipleri Birliği (“TTB”)

Türk Tabipleri Birliği (“TTB”), bağımsız bir hekimlik meslek örgütü olup Türkiye’deki hekimlerin %80’i TTB üyesidir. TTB Türkiye’de halk sağlığını korumayı ve geliştirmeyi, hekimlik mesleğini temsil etmeyi ve ahlakını korumayı, tıp eğitimine katkıda bulunmayı ve hekimlerin haklarını korumayı amaç edinmiştir. TTB bu çerçevede barış, sosyoekonomik durum, demokrasi gibi halk sağlığının belirleyici faktörleri hakkında düzenli olarak görüş geliştirmektedir.

Human rights defenders (HRDs) in Turkey have been subjected to judicial harassment, including criminal prosecution, violent attacks, threats, surveillance, prolonged arbitrary detention, and ill-treatment. In the aftermath of an attempted coup in July 2016, the environment for the work of HRDs deteriorated even further.