Back to top
Nasrin Javadi

نسیرین جوادی

HRD
اتحادیه آزاد کارگران

نسرین جوادی (اعظم خضری جوادی )کارگر بازنشسته و عضو فعال اتحادیه آزاد کارگران ایران است. او در سال ۹۱ در پی جمع آوری طومار ۴۰ هزار نفره بر علیه دستمزد ناچیز کارگران در یکی از جلسات خانه کارگر با اتحادیه آزاد کارگران ایران آشنا شد و فعالیت صنفی او از همان زمان شروع شد و همیشه و از آن زمان در تمام فعالیت های صنفی اتحادیه به شدت مشارکت داشته است. این فعال زنٍ اهل قزوین در طی بیش از چهار دهه زندگی کارگری با فراز و نشیب های فروانی از جمله اخراج و تعدیل نیرو مواجهه بوده است.
 

Iran

با روی کار آمدن رئیس‌جمهور روحانی در سال ۹۲، امید برای اصلاح سیاسی قوت دوباره گرفت و ده‌ها شخصیت سیاسی اپوزیسیون و مدافعان حقوق بشر از زندان آزاد شدند. بااین‌وجود، نقض آزادی بیان، حق مشارکت  و تجمع صلح‌آمیز و حق آزادی حرکت همچنان به‌صورت گسترده نقض می‌شود.