Back to top

تایید محکومیت

وضعیت کنونی: 
محکوم به زندان
درباره وضعیت

این فعال زن حقوق کارگران در تجمع ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ روز جهانی کارگر در مقابل مجلس دستگیر شد و مدت ۲۹ روز در خانه ی امن بند یک سپاه پاسداران بازداشت موقت بود که از این مدت ۲۰ روز تحت بازجویی های شدید بود. او سپس به زندان قرچک ورامین منتقل و اندکی بعد با قید وثیقه آزاد شد. دادگاه بدوی حکم 7 سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق به همراه ۲ سال محرومیت از عضویت در گروها و دستجات صادر کرد و دادگاه تجدید نظر حکم ۵ سال را تائید نمود.
 

About Nasrin Javadi

Nasrin Javadiنسرین جوادی (اعظم خضری جوادی )کارگر بازنشسته و عضو فعال اتحادیه آزاد کارگران ایران است. او در سال ۹۱ در پی جمع آوری طومار ۴۰ هزار نفره بر علیه دستمزد ناچیز کارگران در یکی از جلسات خانه کارگر با اتحادیه آزاد کارگران ایران آشنا شد و فعالیت صنفی او از همان زمان شروع شد و همیشه و از آن زمان در تمام فعالیت های صنفی اتحادیه به شدت مشارکت داشته است. این فعال زنٍ اهل قزوین در طی بیش از چهار دهه زندگی کارگری با فراز و نشیب های فروانی از جمله اخراج و تعدیل نیرو مواجهه بوده است.

6 مه 2020
تایید محکومیت

این فعال زن حقوق کارگران در تجمع ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ روز جهانی کارگر در مقابل مجلس دستگیر شد و مدت ۲۹ روز در خانه ی امن بند یک سپاه پاسداران بازداشت موقت بود که از این مدت ۲۰ روز تحت بازجویی های شدید بود. او سپس به زندان قرچک ورامین منتقل و اندکی بعد با قید وثیقه آزاد شد. دادگاه بدوی حکم 7 سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق به همراه ۲ سال محرومیت از عضویت در گروها و دستجات صادر کرد و دادگاه تجدید نظر حکم ۵ سال را تائید نمود.