Back to top
arash_sadeghi

آرش صادقی

مدافع حقوق‌بشر

آرش صادقی یک فعال حقوق بشر و فعال سابق دانشجویی در ایران است. او چندین بار دستگیر شده و متحمل زندان ضرب و شتم و یورش به خانه شده است تا فعالیت‌های صلح آمیز او در دفاع از آزادی بیان در ایران را محدود کنند.

Iran

امید به اصلاح سیاسی در ایران با روی کار آمدن رئیس جمهور روحانی در سال ۹۲ دوباره بالا گرفت و چندین چهره سیاسی مخالف و مدافعان حقوق بشر آزاد شدند. با این وجود، نقض حقوق آزادی بیان، مشارکت، اجتماع صلح آمیز و حرکت‌های مدافعان حقوق بشر همچنان فراوان است.