Back to top
22 ژوئیه 2021

بیانیه- ایران – حمله به مدافعان حقوق بشر و بازداشت موقت گروهی از آنان در جریان یک گردهمایی مسالمت‌آمیز در تهران

در ساعت اولییه غروب سه‌شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰ گروهی از فعالان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، آرش صادقی، جعفر عظیم‌زاده و رسول بداقی در حالی که در برابر وزارت کشور ایران تجمع صلح‌آمیزی برگزار کرده بودند مورد ضرب و شتم و بازداشت موقت قرار گرفتند.

فرانت لاین دیفندرز مقامات ایرانی را فرامی‌خواند تا:

۱- فوراً و بدون هیچ قید و شرطی تعقیب و آزار قضایی دختر نسرین ستوده، مهراوه خندان را متوقف کند و از حساب‌های بانکی این مدافع بشر و خانواده او رفع انسداد کند.

۲- فوراً و بدون هیچ قید و شرطی نسرین ستوده را آزاد کند چرا که فرانت لاین دیفندرز بر این باور است که او تنها به دلیل فعالیت‌های مشروع حقوق بشری مجازات شده است.

۳- اطمینان حاصل کند که تمام مراحل برخورد با نسرین ستوده در زندان بر اساس قطع نامه ۴۳/۱۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت» باشد که در۱۸ آذر ۱۳۶۷ تصویب شده است.

۴- تمام ملاحضات و امکانات محافظتی و بهداشتی را برای نسرین ستوده و همه مدافعان حقوق بشر دربند که در اعتصاب غذا به سر می‌برند فراهم آورد و به آنان بدون تبعیض امکان بهره‌مندی از مرخصی در طول همه گیری کرونا اعطا کند.

۵- هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و به آن‌ها اجازه انجام فعالیت‌های مشروع حقوق بشری را بدون هیچ شرطی و بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.

فرانت لاین دیفندرز با احترام یادآوری می‌کند «اعلامیه سازمان ملل در باب ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻓـﺮاد، ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي جامعه برای ارتقاء و صیانت از حقوق جهان شمول بشر و آزادی‌های بنیادین» که به اتفاق آراء در مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۸ آذر ۱۳۷۸ به تصویب رسید مشروعیت فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر، حق آن‌ها در آزادی تشکل و انجام فعالیت‌های شان بدون واهمه از انتقام جویی را به رسمیت می شناسد. ما مخصوصاً توجه شما را به ماده‌های ۶ (بند ب و ج) این سند جلب می‌کنیم آنجا که: «همه افراد و اجتماعات حق دارند: ب) آزادانه به بیان، ترویج و انتشار آراء دیگران، اطلاعات و دانش در وجوه تمامی آزادی‌های بنیادین حقوق بشر بپردازند، ج) به مطالعه، بحث و تشکیل و ترویج نظرات با احترام به قانون و عمل به تمامی آزادی‌های بنیادین و حقوق بشر بپردازند و از این طریق، توجه افکار عمومی را به این مطالب جلب کنند.» و ۱۲ (بند ۱ و ۲) مبنی بر: «۱) همه حق دارند به صورت انفرادی و گروهی در فعالیت‌های صلح‌آمیز علیه نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین شرکت کنند و ۲) دولت باید همه تمهیدات لازم را برای محافظت از افراد و گروه‌ها از طریق مقامات توانمند فراهم کند تا با خشونت، تهدید، تلافی، تبعیض نامطلوب چه بالفعل و چه بالقوه، فشار یا هر اقدام خودسرانه دیگری که نتیجه فعالیت مشروع در چارچوب این اعلامیه مقابله کنند.»

لطفاً ما را در جریان هر اقدامی بگذارید که در مورد ذکر شده در بالا به عمل آمده است.

با احترام فراوان،

آندرو آندرسن