Back to top
Onur Hamzaoğlu

Onur Hamzaoglu

İnsan Hakları Savuncusu

Onur Hamzaoğlu, 2016 yılında bir olağanüstü hal kanunu ile Kocaeli Üniversitesi'ndeki görevinden alınan halk sağlığı profesörüdür. Sağlık uzmanlarının ve hasta haklarının Türkiye'deki savunuculuğunu yapan Türk Tabipleri Birliği'nin de aktif bir üyesidir. Birlik ayrıca, Türkiye'nin tam demokratikleşmesini de desteklemektedir. Onur Hamzaoğlu, 2000'li yıllarda Kocaeli Üniversitesi Dilovası'ndaki sanayi kirliliğinin sağlık sağlığa ciddi etkileri üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda kamuoyunun dikkatini çekti ve çalıştığı üniversite tarafından “kanser konusunda halkın yanlış bilgilendirilmesine neden olmak ve halkı paniğe sevk etmek” ” gerekçesiyle disiplin cezasına çarptırıldı. Kendisi, aynı zamanda “Barış için Akademisyenler” üyesidir ve 2016 yılında “Bu suça ortak olmayacağız!” başlıklı barış dilekçesinin imzacılarından biridir.

 

Türkiye’de insan hakları savunucuları, yargısal taciz dahil olmak üzere cezai kovuşturmalar, fiziksel saldırılar, tehditler, gözetim altında tutulma, uzun süreli keyfi gözaltı ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından İHS'lerin faaliyetlerini sürdürdükleri ortam daha da kötü bir hale geldi.

Olağanüstü hal kanunlarının geniş kapsamlı olarak kullanılması dolayısıyla Türk hükümeti, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve dernek kurma özgürlüğünü ciddi bir şekilde ihlal etti ve özellikle insan haklarına ilişkin faaliyetler yürütenlerin özgürlükleri kısıtlandı. Bu kanunlar, insan hakları savunucularının geniş yetkileri olan güvenlik güçlerine yönelik genel olarak gözlem faaliyetleri gerçekleştirememesi sebebiyle daha fazla insan hakları ihlaline sebep oldu.