Back to top
saeed_shirzad

سعید شیرزاد

مدافع حقوق‌بشر
موارد نقض حقوق بشر:
مکان: 

سعید شیرزاد یک مدافع حقوق کودکان در ایران است. او با سازمان‌های غیردولتی حقوق کودک، شامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، خانه کودک شوش و جمعیت دفاع از کودکان خیابانی کارکرده است و در سراسر ایران و کشورهای دیگر برای تأمین کمک‌های انسانی به کودکان و دفاع از حقوق کودکان سفرکرده است. سعید بیشتر به خاطر فعالیت‌هایش برای کودکان خیابانی شناخته‌شده است؛ این فعالیت‌ها شامل آموزش‌های سازمانی، تحصیلات، و خدمات بهداشت و سلامت برای کودکان بی‌خانمان، محروم و پناهنده، با همکاری با یونیسف است. او به سازمان‌دهی و اعزام وکلا برای پشتیبانی از خانواده‌های پناه‌جو برای به‌دست آوردن مدارک اقامت قانونی کمک کرده است و بیش از ۱۰۰ خانواده که در کارخانه‌ها با شرایط اسفناک کار می‌کنند را شناسایی و از آنها مستقیماً  پشتیبانی کرده است.

امید به اصلاح سیاسی در ایران با روی کار آمدن رئیس‌جمهور روحانی در سال ۹۲ دوباره بالا گرفت و چندین چهره سیاسی مخالف و مدافعان حقوق بشر آزاد شدند. بااین‌وجود، نقض حقوق آزادی بیان، مشارکت، اجتماع صلح‌آمیز و حق آزادی  حرکت مدافعان حقوق بشر همچنان فراوان است. مدافعان حقوق بشر همچنان تهدید به مرگ می‌شوند و تحت آزار و اذیت، دستگیری‌های فراقانونی و دلبخواهی و بازداشت هستند. مدافعان تحت نظارت سیستماتیک هستند و اعضای خانواده‌شان مورد هدف قرار می‌گیرند. مدافعان زندانی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند، به سلول انفرادی انداخته می‌شوند و حق درمان کافی پزشکی و دیدار با اعضای خانواده از آنها گرفته می‌شود و تحت‌فشار مجبور به اعتراف به جرم‌های اتهامی می‌شوند.