Back to top

سعید شیرزاد محکوم شد

وضعیت کنونی: 
آزاد، پایان محکومیت
درباره وضعیت

پس‌ازآنکه مقامات زندان گوهردشت به سعید شیرزاد قول رسیدگی به تقاضاها و بهبود شرایط برای زندانیان سیاسی رجائی شهر را دادند این فعال حقوق بشر در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵ به  اعتصاب غذای خود پایان داد.

در ۲۹ بهمن ۹۵ مدافع ایرانی حقوق بشر آقای سعید شیرزاد وارد روز ۴۲ م اعتصاب غذای خود در زندان گوهردشت (رجائی شهر) شد. او در اعتراض به شرایط بد زندانیان سیاسی در زندان جائی شهر ایران دست به اعتصاب غذا زده بود، این فعال حقوق بشر پس از وخیم شدن شدید حالش در ۲۳ اسفند ۹۵ به بیمارستان منتقل شد.

درباره سعید شیرزاد

saeed_shirzadسعید  شیرزاد فعال حقوق کودکان در ایران است. با چندین سازمان غیردولتی حقوق کودکان شامل سازمان حمایت از حقوق کودکان، خانه کودک شوش و جمعیت دفاع از کودکان خیابانی کار کرده است. سعید  شیرزاد در سراسر ایران و دیگر نقاط جهان سفر کرده است تا به کودکان کمک‌های بشردوستانه رسانده و از حقوقشان دفاع کند. او به‌طور خاص برای کارش در دفاع از کودکان خیابانی شناخته شده است که شامل سازمان‌دهی آموزش و تحصیل و خدمات بهداشتی برای کودکان پناهنده محروم و بی‌خانمان با همکاری یونیسف است. او به بسیج وکلا برای حمایت از پناهندگان و پناه‌جویان برای گرفتن اسناد قانونی کمک کرده است و بیش از ۱۰۰ خانواده کارگر را شناسایی و از آنها پشتیبانی کرده است. 

19 ژانوِیه 2017
سعید شیرزاد به اعتصاب غذای خود پایان داد

پس‌ازآنکه مقامات زندان گوهردشت به سعید شیرزاد قول رسیدگی به تقاضاها و بهبود شرایط برای زندانیان سیاسی رجائی شهر را دادند این فعال حقوق بشر در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵ به  اعتصاب غذای خود پایان داد.

18 ژانوِیه 2017
حال سعید شیرزاد پس از ۴۲ روز اعتصاب غذا رو به وخامت گذاشت

در ۲۹ بهمن ۹۵ مدافع ایرانی حقوق بشر آقای سعید شیرزاد وارد روز ۴۲ م اعتصاب غذای خود در زندان گوهردشت (رجائی شهر) شد. او  در اعتراض به شرایط بد زندانیان سیاسی در زندان رجائی شهر ایران دست به اعتصاب غذا زده بود، این فعال حقوق بشر پس از وخیم شدن شدید حالش در ۲۳ اسفند ۹۵ به بیمارستان منتقل شد.

سعید  شیرزاد فعال حقوق کودکان در ایران است. با چندین سازمان غیردولتی حقوق کودکان شامل سازمان حمایت از حقوق کودکان، خانه کودک شوش و جمعیت دفاع از کودکان خیابانی کار کرده است. سعید  شیرزاد در سراسر ایران و دیگر نقاط جهان سفر کرده است تا به کودکان کمک‌های بشردوستانه رسانده و از حقوقشان دفاع کند. او به‌طور خاص برای کارش در دفاع از کودکان خیابانی شناخته شده است که شامل سازمان‌دهی آموزش و تحصیل و خدمات بهداشتی برای کودکان پناهنده محروم و بی‌خانمان با همکاری یونیسف است. او به بسیج وکلا برای حمایت از پناهندگان و پناه‌جویان برای گرفتن اسناد قانونی کمک کرده است و بیش از ۱۰۰ خانواده کارگر را شناسایی و از آنها پشتیبانی کرده است.

سعید شیرزاد از ۱۷ آذر  ۹۵ پس از دوختن لب‌هایش در اعتصاب غذاست. در زمان اعتراض صلح‌آمیز برای بهبود شرایط زندانیان سیاسی در زندان رجائی شهر، حال این فعال حقوق بشر  رو به وخامت رفت و در ۲۳ دی ۹۵ به بیمارستان منتقل شد. طبق گفته دوستانش  شرایط جسمی وی به‌شدت وخیم است، بسیار لاغر شده و کلیه و دستگاه گوارشش به‌شدت آسیب دیده. مدافع حقوق بشر مصمم است که تا تحقق خواسته‌اش مبنی بر بهبود شرایط زندانیان سیاسی شامل دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و تهویه مناسب به اعتصاب خود ادامه دهد. سعید شیرزاد در ۱۲ خرداد ۹۳ دستگیر و به جرم تجمع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال زندان در زندان گوهردشت (رجائی شهر) محکوم شد. او همچنین متهم به تبانی با دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در مورد شرایط حقوق بشر در ایران هم شد. سعید شیرزاد بیش از یک سال است که منتظر فرجام برای این حکم ناعادلانه است.
فرانت لاین دیفندرز حکم زندان علیه سعید شیرزاد، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی برای این مدافع و شرایط بد زندان در ایران را محکوم می‌کند. فرانت لاین دیفندرز مجدداً از حکومت ایران می‌خواهد که شیرزاد را سریعاً آزاد کرده و تمام اتهامات علیه او را لغو کنند زیرا باور دارد که این اتهامات تنها به دلیل فعالیت‌های قانونی و صلح‌آمیز وی برای تبلیغ و حفاظت از حقوق بشر در ایران است.