Back to top

İnanç Ekmekçi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Gazetecilik eğitimini tamamladı. Ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnsan Hakları Hukuku bölümünde yüksek lisans derecesini aldı. Sabancı Vakfı’nda “Kadın ve Kız Çocukların İnsan Haklarının Korunması Ortak Programı”, AB tarafından finanse edilen kamu-sivil toplum işbirliği programı gibi sosyal fayda yaratan ulusal ve uluslararası projelerde görev aldı. Türkiye ve yurt dışında çocuk hakları alanında projelerde çalıştı, Tarih Vakfı’nın Sivil Toplum Destekleme Programı, TÜSEV iletişim koordinatörlüğü gibi görevler üstlendi. Çocuk, mülteciler ve kadının insan hakları, ekoloji konularını çalışan çeşitli kuruluşların yönetim kurullarında görev aldı. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile uzmanlık alanlarında eğitmen ve danışman olarak çalıştı.

Human rights defenders (HRDs) in Turkey have been subjected to judicial harassment, including criminal prosecution, violent attacks, threats, surveillance, prolonged arbitrary detention, and ill-treatment. In the aftermath of an attempted coup in July 2016, the environment for the work of HRDs deteriorated even further.