Back to top

بهاره هدایت

مدافع حقوق بشر
دانشجویان متحد
جایزه ادلستام
2012

بهاره هدایت، فعال حقوق دانشجویی و برگزارکننده کارزارهای حقوق زنان است که در سال ۱۳۹۱ برای «شهامت بسیار و پیگیری عدالت در موارد نقض حقوق بشر در ایران» برنده جایزه ادلستام شده است. او در حال حاضر دانشجوی مقطع فوق لیسانس دانشگاه تهران و عضو اتحادیه غیر رسمی «دانشجویان متحد» است.

 

Iran

مدافعان حقوق بشر زندانی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند به انفرادی منتقل می‌شوند از درمان پزشکی و دیدار با خانواده محروم می‌شوند و تحت شکنجه و فشار به اتهامات اعتراف می‌کنند.