Back to top

İnsan Hakları Savunucuları için Kaynaklar

El Kitapları, Eğitim Kılavuzları & Çalışma Kitapları

Workbook on SecurityGüvenlik Çalışma Kitabı:
Risk Altındaki İnsan Hakları Savunucuları için
Pratik Adımlar 

Front Line Defenders Güvenlik Çalışma Kitabı, güvenlik ve koruma konusunda Front Line Defenders çalıştaylarına katılan 50'den fazla ülkeden yüzlerce İHS'den ilham almıştır. Bu İHS'ler çalışmalarına devam edebildi, çünkü güvenliklerini yönetmek için adımlar attılar. Durumlarını sistematik bir şekilde değerlendirdiler ve benzersiz çevrelerine en uygun strateji ve taktikler geliştirdiler.
 


Avrupa Birliği:
Harekete Geçirmek için
Neler Yapılabilir

AB ve Üye ülkeleri İHS'lerin korunmasına katkıda bulunabilirken, İHS'ler tam olarak ne zaman Ab'den yardım isteyeceklerini, onlardan ne bekleyebileceklerini veya onlara ne şekilde yaklaşacaklarını bilmeyebilir. Bu el kitabı, bu ihtiyaca yöneliktir ve İHS'lere AB'nin koruma ihtiyaçlarını karşılamada, bekleyebilecekleri belirli eylemleri ve yardım için AB'ye ne şekilde yaklaşabileceklerini göstermektedir.

 


İnsan Hakları Savunucuları için
Dava Gözlem El Kitabı

Bu el kitabı, dava gözlemcilerin yargılamalarla ilgili doğru bir şekilde rapor vermelerini ve adaletsizliği ve kanuni prosedür eksikliğini vurgulayarak kovuşturmaya maruz kalan İHS'lerin korunmasına katkıda bulunmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Dava gözlemcilerinin varlığı, tüm delillerin önyargı olmaksızın dinlenebileceği ve incelenebileceği adil yargılanma hakkının temel bir insan hakkı olduğuna dair net bir mesaj gönderir.
 


İnsan Hakları Savunucuları için
El Kitabı

Bu el kitabı, insan hakları savunucularına, savunucular olarak çalışmalarına ilişkin maruz kalabilecekleri tehditlerle, baskılarla ve saldırılarla nasıl başa çıkabilecekleri konusunda pratik tavsiyeler vermeyi amaçlamaktadır. 


un handbook coverBirleşmiş Milletlerin Sahadaki Varlığı
Nasıl Bir Koruma Sağlayabilir ?

Bu kılavuz, BM kurumlarının insan hakları savunucularına koruma sağlamak üzere yerel olarak yapabileceklerine yönelik  bir çerçeve sunmaktadır. Kılalvuz, BM ile yapıcı bir şekilde nasıl ilişki kurulacağı konusunda pratik ve yararlı öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda BM kurumlarını ve BM yetkililerini insan hakları ve insan hakları savunucularına olan taahhütlerini yerine getirmeye teşvik etmek anlamına geliyor.


Toplumsal Cinsiyet Dokümantasyon Kılavuzu 

Kadın İnsan Hakları Savunucuları Uluslararası Koalisyonu'nun bir yayını olan bu kılavuz, insanların ve özellikle, doğru olduğuna inandığımız şey için direnmeye cesaret eden  ve hayatlarını adalet, hesap verilebilirlik ve tarafsızlık için riske atan dünyanın dört bir yanından kadınların cesur aktivizminden ilham almıştır.